Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/781

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

770 HEDEMARKENS AMT. “ Hjemmehørende paa Eidsvold: Bugserbaadene «Thor» og «Nord» samt lastebaaden «Viken». Disse 3 tilhører Eidsvold dampskibsselskab. Passagerdampskibet “Kong 0scar», der tilhører selskabet af samme navn. Farten fra Eidsvold til Hamar tager 2 timer og 54 minuter, og fra Eidsvold til Lillehammer 7 timer og 15 minuter. De regelmæssige stoppesteder for de større dampskibe er: Eidsvold, MlIl1lG, Bjørnstad, Stigersand, Totenviken, Hamar, Nes, Kap, Gjøvik,W Heggenhaugen, Saustadviken, Redalen, Mo- dalen, Biri, Frengstuen„ Strandengen, Lillehammer. — Til fart paa Storsjøen blev der i 1858 fra Akers mekaniske Værksted anskaffet et dampskib, der kaldtes «Renen». Det kostede 10500 spd. og var kommet istand ved sammensknd af mænd i Rendalen og Aamot. Selskabet havde imidlertid ikke ubetydelig gjæld, og det fik en gang for alle af offentlige midler et laan mod sikkerhed og afbetaling i 10—20 aar. Af hensyn til veiforbindelsen med Trondhjem fik «Renen» et aarligt tilskud af 240 spd. Bidraget blev senere forhøiet, men bortfaldt ganske, efterat jernbanen gjennem Østerdalen var fuld- endt. Nu gaar der ingen dampbaad i rute paa Storsjøen. De her nævnte to indsjøer, samt Fæmunden, er de eneste inden Hedemarkens amt, der har faaet offentlig støtte til ophjælp af sin dampskibsfart. „ Der gaar dampskib fra Skarnes opigjennem Opstadelven til Storsjøen i Nordre Odalen, men farten indst-illes ofte paa grund af tømmerflødning. “ Dampskibet «Odølingen» udfører denne rute mellem Skarnes og Nordre Odalen Paa ()s(—n har der i sin tid været en liden dampbaad til lystfart. Nogen regelmæssig .dampskibsfart har der dog aldrig været Et dampskib, (—FæI11I1Ild)Í1, farer paa Fæmunden i fast rute i 2—3 ugentlige ture mellem sjøens nordende og sydende Der har været da1npskibsfart paa Fæmunden siden 1887. I ]861 blev der anskaffet et dampskib til fart mellem Kongs- vinger og Eigsfos, men saalænge Jølstad— og Nǫrsfossene var ufremkon1melige, maatte det indskrænke sin fart til mellem Nor og Eig. Ved anlæg af Solørbanen er Spørgsmaalet om at trafikere Glommen ved dampskihe bortfal(lt. P08t. Inden Hedemarkens amt slutter hovedpostforbindel- serne sig nærmest til jernbanerne, der besørger saavel postfor- bindelsen mellem distrikterne som de store gjennemgangsposter. Over jer11banen Kristiania-Hamar-—Østerdalen-Trondhjem gaar hovedpostforbindelsen mellem det sydlige, det østlige og det