Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/780

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 769 I 1856 sattes det i regelmæssig fart. «OplandSke dampskibs- selskab» blev konstitueret 1854 og bestilte et mindre skib, (xFærdesmanden», der ogsaa kom i fart i 1856. Begge skibe var anskaffede fra England. «Færdesmandens» maskine var dog arbeidet ved Akers mekaniske værksted. Ruten for disse var de første aar ordnet sa-adan, at «Skibladner» un- derholdt 2 ture ugentlig mellem Eidsvold og Lillehammer og mellem- steder og «Færdesmanden» daglig fart mellem Eidsvold og Hamar og Smørviken og søndenfor liggende steder. Denne rute blev senere noget forandret. De to andre, «Jernbarden» og «Dron- ningen», var (i 1856) i 6 gange ugentlig fart mellem Eidsvold og Lillehammer og mellemsteder. Hovedbanens skib «Kong Oscar», der vekselvis med «Skib- ladner» besørgede den største del af persontraiiken paa Mjøsen, løb af stabelen i 1868. Selskabet skaffede sig i 1876 et helt overbygget skib, «Tor- denskjold», fra Trondhjems mekaniske Værksted I 1888 ansaaes «Færdesmanden» for værdiløs. I 1897 gik «Kong Oscar» over til private eiere; et andet selskab har kjøbt dampskibet «Thor». Jernbanerne langs Mjøsen har formindsket persontrafiken for mjøsskibene. Hamar fik et eget lidet dampskib, «Letvindt», for 1okaltrafik. I 1888 bestiltes et nyt dampskib, «Hamar», for lokal- trafiken omkring Hamar. «Bundefjord», som før var paa Lillehammer og hed «Prøven», blev i l897 sat i fart paa Furnesfjorden, særlig paa Nes— og Ringsakerlandet. For tiden er der følgende dampskibe paa Mjøsen: Hjemmehørende i Hamar: Passagerdampskibet «Hamar», tilhørende Hamar dampskibs- selskab Passagerdampskibet «Bu11defjord», tilhørende aktie- selskabet Bundefjord. Last(—:—dampskibet «Bjørn». Hjemmehørende i Lillehammer: Passagerdampskibene «Skibladner» og «Tordenskjold», til- hørende «0plandske dampskibsselskab». Disse to skibe samt « Kong 0scar» har for tiden godtgjørelse af det offentlige for postbefordring. Beløbet har for alle 3 skibe til- sammen i de sidste aar været bevilget med omkring kr. 4000.00 aarlig. Hjemmehørende paa Gjøvik: «Industri I» og «Industri IIxÞ. Disse, der benyttes som passager-, laste— og slæbebaade, til- hører et privat rederi. Desuden er der dannet et aktieselskab ved navn Gjøviks dan1pskibsselskab, som har bestilt et dampskib, der skal være færdigt til sommeren 1902. 49 — Hedemarkens a1nt.