Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/779

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

768 HEDEMARKENS AM’I’. Ludvig H’iese, kjøbmand paa Lillehammer, født i Bergen l792 og død i 1853, var den første, som i l835 skrev offentlig om nytten og nødvendigheden af dampskibsfart særlig paa Mjøsen, og som kraftigen bidrog til, at der kom dampskibsfart istand- Til Storthinget indkom der i 1887 et and1—agende om et laan af statskassen stort 10000 spd. til dampskib paa Mjøsen mod sikker- hed i ansøgernes ubeheftede eiendomme (paa Lillehammer) og desuden pant i skibet for lOOOO spd. Storthinget blev imidlertid pludselig opløst Repræsentanten gaardbruger Fau(—hald fremsatte for Storthinget i ]839 et forslag om en bevilgning af 15000 spd. til en damp- baad paa Mjøsen at holde i fart for statskassens regning mellem Minne og Lillehammer med mellemsteder. Under Storthingets for- handlinger foreslog Fau(—hald et laan af statskassen paa 15000 spd. til et dampskib paa Mjøsen mod garanti for laanets til- bagebeta1ing i et passende tidsrum. Dette forslag blev vedtaget af Storthinget 1ste juli 1839. Skibet bestiltes af kjøbmand lViese og blev bygget i Glasgow af jern. Det blev i et seilskib fragtet til Kristiania og kjørt til Minne og der klinket sammen af engelske arbeidere og af ar- beide1—e fra kjedelværkstedet paa Horten. Det gik paa vandet 14de august 184O og blev kaldt «Jernbarden». I færdig stand kostede det 16 O0O spd., og det gav i de første aar ganske gode driftsresultater. Det var om denne dampbaad ]—Iem“ik läI’ergel(m(i skrev sit digt .1(1rnbar(len-, af hvilket et vers l1idsættes: Held dig. vidundersnekke paa Mjøsens stolte fjord! Dig-. som maa minder vække om dragerne i nord: Thi St-aalsat er din l)ringe, berømn1eligt dit navn, og, som til kamp at springe, staar loven i din stavn. I 1847 blev der anskaffet en ny dampbaad, «Dronningen», der begyndte sin regelmæssige fart 17de mai 1848. Det var ogsaa et jernskib og bedre indrettet for paSsagerer. Det havde 2 maskiner paa 60 hestekræfter. Vaaren 1852 blev begge skibe solgt til de engelske jernbane- kontraktører. Det var denne handel, som snart gav stødet til oprettelsen af «0plandske dampskibsselskab». -Disse to første dampere blev ude i 5O—aarene solgt til Hoved- banen og holdtes igang, «Jernbarden» til 1875 og «Dronningen» til 1887. Siden ha-r de været brugt som kuloplagsbaade (tendere). Sommeren 1852, da de to oplandske Selskaber havde solgt sine skibe til engelskmændene, udgik der indbydelse til aktie- tegning i et nyt, norsk dampskib paa Mjøsen. Et nyt skib, «Skibladner», blev bestilt i 1853 fra Motala.