Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/778

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3. 4. 5. 6. Fra » -) )) V 1,Û Ia- )) )) Fra D D D aa K()MMUNIKATIONSMII)LI—III. 767 “ Km. Fra Andraa til Aakre i Øvre Rendalen (kun isvei) . . 22 eller: Fra Moen** til Vikenget i Aamot ved Stenviken jerb.station 14 » Vikenget til Deset i Aamot ......... 11 Fra Atna jernbanestation om SoIlien til Fo1dalen: » Atna jernbanestation“ til Storbækmoen i Sollieu . . 23 » Stor-bækmoen til Atnebroen i Sollien . . . . . 27 » Atnebroen til Kr0khaugen i F olda1en . . . . . 41 Fra Hanestad jernbst. til Gammelstuberget i Øvre Renda-len 18 Fra Lille-Elvedalens jernbanest. til Dovre (Kristians amt): » Steien** i Lille-Elvedalen til Ryhaugen i Fo1dalen . 28 » Ryhaugen til Krokhaugen i Do. (se ovenfor under D. 3) 14 » Krokhaugen til Dalholen i Do. ........ 13 » Dalholen til Hjerkinn i Kristians amt .... — 17 Fra Lil1e-Elvedalen jernbanestation Steien** til Bjørns- moen** i Tønset ........—... 27 E. Fra Østerdalen (“Tønset) gennem Kvikne til S(mdre Trondhjems a-mt: Bjørnsmoen** til Fosbakken i Tønset . . . 17 Fosbakken til Nytrøen i Do. .... . . 10 Nytrøen til Støen i Kvikne . . . . . 13 Støen til Frengstad i Do. . . . . 15 Frengstad til Næverda1 i Do.. . . 13 Næverda1 til Ulsberg i Do. . ........ l1 Ulsberg til Stuen i Opdal . . . l1 U1sbcxg til Bjc1—1W.kcx 1 Rc1:111cb11 8Ø11ÖPG’I’1“011Öh1Ø1118 amt 12 F. Mellemrig.s“æ;eien fra Fæmundens sydende til rigsgrændsen ved Idre med sidearm til Heggeriset.— botel F æmund til Lil1ebu (skydsstation paa hotel Fæmund er kun i drift fra 1ste juni til 1ste december) ....... l3 Lillebu til rigsgrændsen .......... . 2 h0teI F æmund Om Dr-evsjø kapel til Eng-ei-dalen . . . 26 hOteI F æmund lige til Heggeriset ........ 34 Damp8kibe. I 1840 begyndte det første dampskib sin fart Mjøsen.