Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/753

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

742 Hr-:1)EnAHHENs AMT. Om Harald Haarfagre heder det ligeledes, at han drog den vei til Vermeland og ligesaa fór Egil Ska1lagrimsøn over Eid- skogen, hvor han udførte høist mærkelige bedrifter. Samme vei drog Olav den hellige, da han flygtede til Sverige Samme vei drog hans bror Harald Sigurdsøn med sine mænd fra Oplandene for at støde til ham i Sverige. I 1177 drog Sverre østenfra til Eidskog, og Haakon Haakon- søn drog denne vei med sin hær, der især paa grund af slæderne dannede en uoverskuelig række, paa denne fart over isen paa elvene og sjøerne. I 1226 drog ribbunger skibe fra Ven- ern denne vei gjennem Eidskogen og efter elvene til Mjøsen. Østerdalen var, som før berørt, kun spredt bebygget i mid- delalderen, saa veien der var neppe den sædvanlige. Denne vei drog i 1205 birkebeinerne med den spædbarnet, kongesønnen Haakon Haakonsøn. — Den vigtigste veiforbindelse nordover var den, der fra Øst- landet og Mjøsegnene førte langs Mjøsens østside, gjennem Gud- brandsdalen, Dovre, Opdal og Rennebu, hvorfra man enten efter Guldalen eller Orkedalen fortsatte til Nidaros. For de pilegrime, som fra Sverige søgte til Nidaros, var imidlertid uden tvil veien gjennem Østerdalen den sædvanlige, idet de drog op ad Tryssilelven eller gjennem Jemtland og Herjedalen. Maaske har de draget langs Tryssilelven gjennem Solen- skaret og ned til Aakre og videre gjennem Rendalen over til Tønset og derfra over fjeldet til Guldalen. N. Nicolaysen omtaler to høie stene straks nordenfor Aakre„ som formodes at være satte af pilegrime for at vise den halve vei mellem Nidaros og Oslo, og endnu 1812 skulde der findes i Trondhjems domkirke et dokument, som forbyder bønderne i Østerdalen at indhegne de sedvanlige græsningssteder for rei- sende munkeS heste I Engerdalen skal endnu et sted kaldes Munkebeite. I Søndre Osen i Tryssil er en sjø, Munksjøen, hvilket navn, som før omtalt, efter O. Rygh maaske skriver sig fra pilegrime fra middelalderen, som i senere tiders erindring har gaaet under navnet «munke». Monkbetsæteren, øverst i Osdalen i Aamot, forklarer O. Rygh med henvisning til kong Magnus Eriksens forordning af 14de august 1328, rettet til «alle mænd i Østerdalen, Solør og alle Oplande11e» om beskyttelse for pilegrimene til St. Olavs grav i Nidaros (sammenlign bind II, side 681.) A. C. Smith omtaler i 1784 fra Tryssil dybe, helt kjendelige veie, som kaldes munkeveie, paa mange steder paa de øde og skaldede fjelde.