Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/749

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

738 I—1E1)EMARKENS AMT. — Trajik paa Lillestrøm-]fongsvingeæ-banen I

a — l i l l . —min t0m“ G Samlede ï s.m10de ” DYîffC0U— I re‘f1:§t1?de. ] m:åg(§§h,. l indtægter-. . udgifier. W Ovefikud“ W I . in-. Ex. Ex-. 1863 1) . 69 7ö3 46 227 23O 1l0 222 380 7 730 1865 . . 82 189 ð9 429 i 254 l45 258 942 +—4 797 1870 . . . . 123 234 12O 637 466 6l9 400 484 66 I3‘5 187ð .... . 165 696 167 2l3 7ö6 O68 6l7 377 l38 691 1sv9—so . . . 99 585 158 706 . 665 987 498 697 167 290 1884—85 . . . . 12O 791 182 538 769 688 5l5 109 254 579 1889—-90 . . . . 138 148 204 588 870 207 536 442 333 765 189O—-9]. . . . 1Ö1 ð18 207 700 886 029 682 620 303 409 1891—92 . . . 170 733 201 7öO 873 817 646 60I 327 216 1892—93 . . . 182 0402) 213 l91 l 864 069 572 645 291 424 1893—94 . . . 196 726 208 322 861 045 543 570 317 475 1894—95 . . . . 205 2Ö4 2l7 453 903 131 555 782 347 349 l895—96 . . . 224 951 249 884 I O12 063 592 852 419 211 1896—97 . . . . 236 934 296 462 K I l41 613 577 834 563 779 1897—98 . . . . 289 731 333 939 I 242 960 683 287 559 673 l898—99 . . . . . 3I7 527 329 7ö8 I 245 793 696 622 549 171 1899—1900 248 936 235 962 “925 748 64I 751 283 997 1900—1901 I 334 252 323 620 W l 207 875 789 314 418 66I Kongsvinger-Flisenb(men eller Solør-banen gaar fra Kongsvinger først et kort stykke til Nor følgende banen til Sverige, men skiller sig fra denne, idet den fortsætter paa Glommens østside og langs denne til Rove1—ud i Brandval, videre i den flade dal- bund forbi Brandval kirke, forbi stryket Norsfossen i Glommen og over afløbet fra sjøen Nuguren til Nor station. Banen gaar fra Brandva1 ind i Grue herred og her over store fiader forbi Grinder station til Kirkenær ved Grue kirke; der er fremdeles fladt i Glommendalen, forbi Navnaaen station, forbi brugene ved Sorknes og videre ind i Hof herred til .4meberg og derfra videre ind i Aasnes over elven Flisa til den nuværende endestation Flisen. Kongsvinger-Flisenbanen har en længde af 49.2 km. Den er bredsporet med sporvidde 1.43Ö m. Den største høide er 166 m. o. h. Dens maximumsstigning i retning fra Kristiania er 1: 150 og dens største fald i retning fra Kristiania er l:15O. Den har en mindste krumningsradius af 4O0 m. Der er ingen tunneler paa denne bane. Der er 11 broer af jern, ingen af sten og ingen af træ, og broernes samlede længde er 170 m.

’) Kongsvingerbanens 1ste Strækning aabnet Ma 1862. i sin helhe(l f l1 ]865. ’) Indbefattet antal reiser paa maanedsbilletter. I de foregaaende (1rif1saar er disse ikke medtag11e.