Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/750

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER . Stationer paa Kongsvinger-Flisenbanen er: 739 gå Arm11(1 ’3 n Afstand fra

   S—ɔ    ::.Y:;ë:;:“:?a: Hm-

o gå S stoppested. M . Km. ï m. o Kongsvinger . . . n S 147 100 — Vinger. R—ove1—ud . . . » 149 109 S 9 Brandval. Nor .... —1 1ö5 12O 11 Do. Grinder . . 159 127 7 Grue. Ki1—kenær . » 153 133 6 Do. Navnaaen . . W » ] 160 137 4 Do. Moen .... PLP + — 143 — o Do. Àl’1lGb61’g . . S 166 144 „ 7 Hof. Mattisbrænna — PLP 162 146 o — Do. F1isen ..... . W S 15ö 150 6 Aa-snes. Traflk paa Kongsvinger-Flisenbanen 1). . « .—u1m1 ‘WF““1 t0n8 s led Sam1ed Dnmnr’ reisende. n-;;tg(îåS. inåagte.;—. udg-1fter? 0Vemkud’ S S S— W S S S S S Ex-. W SK1—. 1893—94 . 33 876 “ 12 O76 4O 932 76 825 — 35 893 1894—95 . 48 858 14 468 6O 941 104 206 v 43 265 1895—96 . 49 856 19 444 71 661 111 133 * 39 472 1896—97 . ö3 895 3O 562 8ö 784 101 109 S + 16 325 1897—98 . 6:3 976 50 603 119 773 116 831 2 942 1898—99 . . 62 095 42 390 110 436 121 497 o + 11 O62 1899—1900 . 49 246 30 492 86 188 96 229 + 1O 041 1900—1901 . 66 136 43 Ö74 115 542 161 286 + 45 743 Transport fordelt paa 3 varegrupper for terminerne 1899— l900 og 1900—190l samt i gjennemsnit for femaaret 1895—- 190O for hver af statsbanerne og Hovedbanen W I) Kongsvinger-Flisenbanen aabnet ’f11 1893.