Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/748

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKA’I’IONSMIDLER. 737 et kort stykke, bøier snart mod syd paa Vingersjøens vestside; paa den anden side ligger store gaarde, Nesteby, Gjøsgaarden, Skandsgaarden, Skinuarbøl og 0vra. Læuger syd ligger vestlig for banen den fra kampene i 1808 og 1814 bekjendte gaard Lier, og banen passerer snart det sted, hvor en del af Glommens vand i flomtiden tager veien til Sverige. Banen følger senere Vrangs- elvens dalføre og flere til dette vasdrag hørende smaavande forbi .4abogen i Eidskogen heri-ed og videre til Eidskogen station, en egn kjendt fra kampen ved Man-and den 5te august 1814. Der- efter følger Skotterud station med veiforbindelse til Vestmarken, Grasmo kanal og Sitskogen, og derefter kommer den sidste norske station Magnor, hvorpaa banen passerer den langs grændselinjen mod Sverige udhuggede gade i skogen samt grændserøs nr. 67 ti-l den svenske station Charlottenberg, hvor den svenske betjening overtager banen, der fortsætter over Karlstad, Christinehamn har en længde til Laxå. Stationer i I—Iedemarkens amt paa Lillestrøm-Kongs“oinger- Charlottenbergbanen: gå M d Are-:aua E Høide A S an G îW“ å 11“VC“— xx1䧧’.1.1.. §2i§1§;“;§?12§„ Wed- åå i stoppested. år M. xm. xm. Disenaaen† . . Sp — 73 n 6 Søndre Oda1en. Skar-nes . . S 138 i 79 j 6 Do. iSander .... » 142 87 8 Do. Ga1terud† . . Sp — 92 5 Do. Kongsvinger . S 147 1OO 8 Vinger. Sjøli ..... LP — 106 — Do. Gran1i† . . Sp — 107 Y 7— Do. Aabogen . . S 145 112 5 K Eidskogen. Grasmo . . . PLP 140 119 W — Do. Eidskogen . . S 135 122 10 Do. Skotte1—ud . . » 129 p 127 l 5 Do. Magnor . . . » 131 133 j 6 Do. Eda ..... PLP — 137 ti — Sverige (Charlottenberg) S 126 143 10 Do. Banen Lillestrøm-K(mgs“vinger-rigsgrændsen af 114.6 km. Dens største høide over havet er 153 meter i Vinger herred, dens maximumsstigning i retning fra Kristiania er l: 2OO og dens maximumsfa1d fra Kristiania er 1: 250. Dens mindste krumningsradius er 372 meter. Paa den hele længde fra Lillestrøm er der ingen tunneler men 23 broer, alle af jern eller sten, af samlet længde l 111 meter. 47 —— Hedemarken a.mt. M