Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/747

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

736 HEDI—ZMARKEXS AMT. Banen har en maximumsstigning af 1: 62.5 i retning fra Kristi- ania og et fald af l: 62.5 i retning fra Kristiania Den har en mindste krumningsradius af 250 m. Paa den hele bane er der 5 tunneler med en samlet længde af 344 m. Der er 31 broer af sten eller jern af samlet længde 918.6 m. Ta-ajik paa Eidsvold-Hanmr-Þ()ttabanen ï)

V [†—;—V AV VAiAVi — . V Vi V W I iii l1 N ( W . W = I Antal tone l i1— og f1—agt-y Indtægt. g0ds, V Antal I l reisende 1 l ovc1—c1:ua. nom. l I l l Kr. Ex. G xx-. 1880 81 . — —no 4;3s å —la om fl 14—1 s4Ö 1o1 44o V 42 see 1881 82 . 102 4:;“1 I so eo9 239123 1s6 110 103 013 1884 så . 108 988 = 4:3 2os 2o9 545 189 ros vo sa l889 so . 111 åso 1 sa v62 329 mo 186 o44 Ha en 180O 91 . 12O see l år 4os:3å2 o86 219 781 1s2 so6 1891 92 . 1:34 274 68 sov s61 oo8 223 saa mr næs l892 os . 1—W O27’), vo 864 see ser 2Ö4 2o8 112 649 l893 94 . 161 Ove ] 64 må aas Öos 272 oo2 smaa 1894 9ɔ . 2T1 äÖ4 os oos saa 862 4ð1 46s 1o2 399 1895 os .:3:;9 4o1 B no —112 o9:3 2e4 mo 291 146 ere 1s9o er .:3v2 4so l l15 s19 so1 919 osv 61s 144 im mor os . 428 12:3 V 133 svÖ l 9so so-1 mo om 229 au 1sos os . m 1:3—1 i 170 72ö l115921—1 mo aas 418 ss1 1899 1900 “) om vsv 12s Ha “ om sov 652 v19 2“Io s4s 190O 1901 äos O2ö 1Tv sus «1 223 411 s98 s91 au mo Bane11 Lillestrøm-KongsaPinger-rigsgrændsm kommer fra S(eterstøen station i Nes herred i Akershus amt ind i Søndre Odalen herred, hvor første stoppested er ])isenaaen og første station Skames, idet banen følger Glommens søndre bred og lige- som denne gjør en større bue mod nord. Fra Ska1rnes er dampskibsfart paa 0pstadaaen til Stor-sjøen i Nordre 0dalen. Ved Skarnes er derhos veibro over Glommen. Banen fortsætter paa Glommens sydside i retning mod øst- sydøst til S(U2(ZFT’, hvor der ligeledes er veibro over Glommen, og den har samme retning til Galferu(]. Her faar banen, frem- deles følgende Glommens sydside, retning først mod østnord- øst ind i Vinger og senere mod sydøst til Kongsvinger station. Det meste af Kongsvinger by ligger paa Glommens høire side og over byen Kongsvinger fæStning. Ved Kongsvinger er veibro over Glommen. Fra nu af følger banen i Vinger kun Glommen ’) Ei(lsv0l(l-0ttabanen aabnet 8de november 188O til Hamar, 1ðde novem- ber 1894 til Tretten, 2den november 1896 til Otta. ’) Indbefattet antal reiser paa maaa1edsbilletter. I de foregaaende aar er maanedsl)illetter ikke medtagne 3) Fra 1ste juli 1899 til 31te marts 1900.