Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/739

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

728 Hr-:nEMAB1(ENs Am-. † angiver, at Stationen eller stoppestedet ikke har te1egraf. Stati1mer paa Eidsvold-Hamarbanen inden Hedemarkens amt er:

l ågg l l æ S.—å .—2§ä N .; ?;; c —g —C g g c å . au1. a §, —gå N eg g Heri-ed. W S l:§ gå §§g l . .„ .—. .î eV.— —Vi-ïî“ —,;.. S . e eeÍe;.:= “”ð“ — .

 V M. x111. km.

Strandløkken . Vi LP — 90 ɔ — Stange. Espc11 . . — . . S L 130 97 l 13 no. Skabberud . . . W PLP — 98 W — Do. Tange11 . . . S 164 102 R 5 Do. St6IlSI’I1(l† . . . . Y Sp — l 107 F 5 ] Do. Hc1tcc . . . . . l PLP — l 111 — W Do. Stange . . . . . N S l 222 o 114 ’ 7 Do. Ottest-ad .... . . G » l 186 119 ï 5 S Do. Gubberud† .... . Sp l — 122 l 3 ]* — Do. Hamar Jer-nstøberi . . PLP — 126 “ — ] Hamar ...... . .] S 127 126 g 4 Bauen Eidsvold-Hamar har en længde af 58.6 km., en spor- vidde af 1.435 m. og naar en største høide over havet af 230 m. i Stange. Dens maximumsstigning i retning fra Kristiania er l: 100, og dens maximumsfa1d fra Kristiania er l: 70. Dens mindste krumningsradius er 3l4 m. Der er paa denne linje l tunnel paa l22 meters længde, men den ligger udenfor amtet. Der er 1l broer af samlet længde 448 m., den største bro over Vo1—men ved Minne ligger udenfor amtet. Der er en lang bro over Aakersviken nær Hamar med spænd 37.64 m. Om trafiken paa denne bane se Eidsvold-Hamar- Ottabanen (pag. 736). Sporbruddet ved Hamar. Ved Hamar jernbanestation er sporbrud, og her er en hovedstation baade for den bredsporede bane Eids- vold-Otta og for den søndenfjeldske del af den fra Hamar ud- gaaende smalsporede bane til Trondhjem; Stationen indtager et areal af ca. l000 ar med 71Zs km. bredsporet og 5 km. smalsporet skinnegang og har en betjening af henimod 1O0 personer. Som knudepunkt paa Oplandene har Stationen en betydelig trafik, men det er den paa grund af de to forskjellige sporvidder nødvendige omlastning, som ør, at den har faaet saa stor ud- strækning og et vidtløftigt sporarrangement. Under gjennemgangstogenes ophold (30—-37 minutter) er der til omladning af ilgods og l(reaturer en rampe med plads for 7