Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/738

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KoMMUN1KAT1ONSM1D1‘ER. 727 denne kontrakt blev halvdelen af anlægskapitalen tilveiebragt af de engelske entreprenører, der som vederlag erholdt prioriterede og af Staten efter 1O0 aars forløb fra banens aabning til pari indløselige aktier, medens den anden halvdel efter kontrakten skulde tilveiebringes af Staten mod aktier i banen. For at til- veiebringe sin halvdel af kapitalen modtog staten bidrag af kommuner og private, tegnede i henhold til aktieindbydelse af 9de september 1850. Efter nævnte kontrakt er banens bestyrelse underlagt en direktion paa 6 medlemmer, hvoraf de 3 udnævnes af kongen, medens det tilkommer eierne af de prioriterede aktier at vælge de øvrige. “ De baner, som særlig interesserer amtet er aabnet i føl- gende orden: Kristiania-Eidsvold 1ste september 1854. Lillestrøm-—Kongsvinger 3dje Oktober 1862. Hamar-Elverum 6te oktober 1862. — Trondhjem-Støren 5te august 1864. Lillestrøm-Kongsvinger-rigsgrændsen i sin helhed 4de november 1865. Elverum-Aamot 25de oktober 1871. Støren-Aamot i sin helhed 17de oktober 1877. Eidsvold-Hamar 8de november 188O. Kongsvinger-Flisen 3dje november 1893. Hamar-Tretten 15de november 1894. Tretten-Otta 2den november 1896. Eidsvold-Hamarbanen g kommer ind i Stange herred i Hede- markens amt— mellem stationerne Ul-om i Eidsvold og Espen i Stange I den sydlige del af Stange, til Korsødegaarden, ligger Eidsvold-— Hamarbanen nær den østre Mjøsbred. Fra Korsødegaardsbugten forlader linjen Mjøsen, gaar gjen- nem Stange skogbygd forbi Tangen kirke, passerer høiderne ved gaardene Holter og Lindstad. Den kommer fra Stange station ind i en frugtbar bygd paa silurland. Banen naar ned til Mjøsen i en ved .“1akersmÎke)2 nær Hamar; den passerer Aakersviken paa en lang dæmning med udsigt til Vangsbygden og dennes store gaarde. Ekspeditionsstederne inddeles i stationer, stoppesteder, holde- pladse og lastepladse, og disse er paa nedenstaaende fortegnelse og senere betegnet saaledes: Stationer betegnes med S., stoppesteder med Sp. og holdepladse med HP. Lastepladse med sidespor betegnes med LP., naar der foregaar offentlig ekspediton, og med PLP, naar der blot foregaar privat ekspedition.