Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/737

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

726 I—IEDEMARKENS AMT. Aabningen af denne bane, 1ste september l854. var derfor meget vigtig for amtet. Denne landets første bane kom istand efter mange og tem- melig vidtløftige forhandlinger. En komite til sagens udredning nedsattes ifølge kgl. res. af 16de juli 1845 og bestod af amtmant .lIøiniChen, oberst Gar- ben, professor S(“hu.—eigaard, ingeniørløitnant Ræder og kjøbmand Gulbrandson. Komiteen tilraader i sin indstilling i 1848 anlæg af en jernbane mellem Kristiania og Mjøsen for statens penge. Imidlertid var man kommen i forbindelse med den engelske ingeniør Holm-t Stephenson, der gjorde et overslag, hvorefter banen vilde koste 420 000 pund sterling (ca. 7560 000 kr.). Af disse penge skulde staten tilskyde 150000 pund, resten ska1fes tilveie i udlandet. Betingelserne var uheldige for staten, og nævnte komite foreslog, at Staten skulde være alene om hele anlægget. Imidlertid optoges tidligere overveielser om andre maader til at sætte hovedstaden i forbindelse med Mjøsen ved at gjøre Glommen og Vormen seilbare, saaledes at dampskibe skulde kunne sættes i fart mellem Minne og Li1lestrøm. De arbeider, som udkrævedes for at gjøre elvene seilbare, ansloges til 394 O00 spd. Denne dampfart skulde fra Lillestrøm til Minne bruge 8I*1 time, lidt mindre fra Minne til Lillestrøm. Mellem Lillestrøm og Kristiania skulde der anlæges en heste- jernbane, hvis kostende ansloges til 583510 spd. for en dobbelt- sporet og 507 840 for et enkeltsporet. Der kom senere engelske tilbud, hvorefter jernbanen skulde koste 45O O00 pund ster1ing, hvoraf den norske stat skulde t1ilskyde 225 0O0 pund og desuden den nødvendige grund og bygningen Banen skulde blive enkeltsporet og kontrakten blive staaende ved magt i 1O0 aar efter banens aabning. Denne kontrakt blev underskrevet den 17de december l85O. Den kgl. prp. om vedtagelse af kontrakten samt om bevilg- ning af de dertil fornødne midler er af 30te januar 1851. Den 28de februar afgav Storthingets jernbanekomite sin indstillingɔ og den 15de marts 1851 faldt Storthingets med 82 mod 24 st. givne bifald til kontrakten af 17 de december 185O. Banen aabnedes, som angivet, 1ste september 1854. Hovedbanens økonomiske og administrative forhold er ord- nede ved nævnte kontrakt af 17de december 1850 mellem den norske stat og engelske bygningsentreprenører. I henhold til