Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/736

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

HoMMUN1HAT1oNs1u11)1.P:B. 725 Eidsvold-Havn-arbanen, 58.6 km. lang, sporvidde 1.435 m., aabnet 8de november 1880, ligger delvis i amtet. Ved Storthingets beslutning af 22de juni 1892 er strækningen Hamar-Otta indordnet i fuldt økonomisk fællesskab med Eids- vold-Hamarbanen. — Hamar-Elverum(Grundset)banen (38.1 km., sporvidde 1.0(37 m., aabnet 6te oktober 1862) ligger helt i amtet. Grundset-Aa“motbanen (26.3 km., sporvidde 1.067 m., aabnet 23de Oktober 1871) ligger helt i amtet. Støren-.4amotbanen (317.8 km., sporvidde 1.067 m., aabnet: første strækning, 56 km., 14de december l875, i sin helhed 17de Oktober 1877) ligger delvis i amtet. — Strækningen .4amot-Tønset (156.8 km.) ligger helt i amtet. Strækningen Tønset-Støren (161 km., sporvidde 1.067 m.) ligger delvis i amtet. Trondhjem-Sførenbanen (51 km., sporvidde 1.067 m., aabnet 5te august 1864 med længde 49 km.; strækningen Trond- hjem-Selsbak er senere om“lagt og overgivet til drif-ten 24de juni 1884; ved omlægningen er længden forøget til nævnte 5l km.) ligger helt udenfor amtet, men er vigtig som amtets vei til havet mod nord. Banen Hamar-Trondhjem benævnes Rørosbanm. Eidsvold-—-Ottaban-en (229.8 km., sporvidde 1.435 m., Eids- vold-Hamar, 58.6 km., aabnet 8de november 188O, strækningen Hamar-Tretten, 88.2 km., aabnet 15de november 1894 og resten, Tretten-Otta, 83 km., aabnet 2den november 1896) ligger del- vis i amtet. Strækningen Eidsvold-Hamar af denne bane er den samme som den ovenfor nævnte bane Eidsvold-Hamar og er en del af banen Kristiania-Trondhjem. Lillestrøm-Kongsvinger-—rigsgrændsen eller Kongsvinger-bai2m (115 km., sporvidde 1.435 m., aabnet: den første strækning, 79 km., 3dje Oktober 1862, i sin helhed 4de november 1865) ligger delvis i amtet. I forbindelse med Kongsvinger- banen drives en Strækning (7 km.) af de svenske statsbaner, nemlig fra rigsgrændsen til Charlottenberg, som er den første station paa hin side grændsen. . e Kongsvinger-Flisenbanen (49 km., sporvidde 1.435 m., aabnet 3dje november 1893) ligger helt i amtet. ê Den norske hove(Uernbane eller Kristiania-Eidsvoldban-en ligger vistnok helt udenfor amtet, men var dog af stor betydning for samme, idet hele Mjøsegnen ved dette anlæg kunde naa frem til havet, først ved dampskib paa Mjøsen og Vormen til Eidsvold og derfra med jernbane til Kristiania.