Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/735

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

724 HEDEMARKENS AMT. fra Hofoss til rigsgrændsen (mellem røs nr. 86 og 87) 186 0OO kroner, der helt betaltes af staten. Veien fører fra Roverud paa Kongsvinger-Flisenbanen over Brandval og Grue Finskog over til Sverige. Den gaar først gjen- nem en bred, aaben bygd, siden følger skog1and med indsjøer. Ved indsjøen Aaflaten kommer veien ind i Brandval Finskog, og siden er bebyggelsen tynd og spredt. Veien fører forbi de store indsjøer Skasen (267 m. o. h.) og Store Røgden i Grue (264 m. o. h.), —og særlig omkring denne sjø er det, som nævnt, at kvænerne har holdt sig bedst. KommunikationsmidIer. Je1’1Iba1Ie1’. Hedemarkens amt med en folkemængde 1ste januar 1891 af 12O 386 indbyggere og et— fladeindhold af 27 508 km.2 havde 31te marts 19OO en længde af jernbaner af 475 km. For hvert 10000 indbyggere var der 39.456 km. bane og for hvert 1000 .km.2 land l7.268 km. bane. De tilsvarende forhold i riget overhovedet var 9.961 km. jem- bane pr. 10000 indbyggere og 6.146 km. pr. 1000 km.2 land. Medens der er henimod 4 m. bane for hver indbygger i Hedemarkens amt-, er der gjennemsnitlig i‘ riget ikke fuldt l m. Intet amt er i forhold til sin folkemængde saa gunstig stillet med hensyn til jernbaner som Hedemarkens amt. Følgende baner ligger helt (Kongsvinger-Flisenbanen) eller delvis i Hedemarkens amt: Zff[lV)2i(’)’]l(’8 l(Bngde, samlet sporlængde, med opgaver over skinner ((f jern og af smal i l9()1.— W sc1111cc skinner i i S a . Bane Spor spor— V ” S1eepers Baner-. 1æl:8dc.;;d:1e. længde— af jern. af sta.a.1. Anm. “ 4 11l. G G1’. Km. Kal. ’ Kal. Kongsvingerbanen . . . ti 114.0 1.m? 139.e l 34.c 244.—: 168 5ö0 KongSv.—I—’lisenbane11 . . i 49.2 y 1.;ssN 5:3.o 0.a 105.e 57 720 Ei(lsv0l(l-O1“tal)un(§11 . . t 171.2 Laas “ 258.2 Ö.o 5II.s l 305 245 HøPcSb1111c11 .... —’ 433.1 r 1.ɔc1 460.v Ý 166.2 756.1 3 6sv 390