Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/712

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l3El-’()LKNIXG. 70l til den kristelige religion. De havde tilbygslet sig ret til at beite med sine rensdyr i disse fjeldstrækninger mod en aarlig afgift til statskassen; men da de holdt sig i egne, hvor bygdens folk selv hentede renmose til sine kreati1rer og tildels havde havne og slaatter, blev klager over gjensidige fornærmelser og voldsomheder mellem indbyggerne i Tolgen eller det nærmest tilstødende I)alsbygdens sogn og finnerne hyppige. Den i 1889 nedsatte kommission kom til det resultat, at norske finner kan antages efter gammel sædvane at have søgt tilhold og beite for sine ren i Hedemarkens amt i Tolgen paa sti-ækningen mellem Tufsinga og Fæmunden samt paa Strækning-en mellem nævnte sjø og rigsgrændsen. I Hedemarkens amt har fjel(lfinner i de sidste aartier søgt beite for sine ren i de til Søndre Trondhjems amt grændsende egne af Nordre Østerdalen fogderi. Søndenfor dette fogderi vides ingen fin at have beitet med ren, og inden fogderiet har der ikke været beitet i Ytre Rendalen herred, men i Kvikne, Tolgen, Tønset, I‘ille-Elvedalen og Øvre Rendalen herreder har finner-streifet om og benyttet havnestrækninger, som de fastboende eier eller anser fornødne for sig. De egne, hvor finner har beitet, deles ved Glommens dalføre Lan(L9tr(ekizingen vestenJbr Glomme1z udgjør Kvikne herred samt dele af Tolgen, Tønset og Lille-El’vedalen herreder og gaar over i fjeldstrækningerne i de tilstødende herreder af Søndre Ti-ondhjems amt, nemlig Røros, Aalen (Hesjedalen), Holtaalen, Singsaas, Budalen, Soknedalen, Opdal og Rennebu. Fra omkring 1877 til 1878 har finner søgt tilhold og beite for sine ren inden den omhandlede Strækning af Hedemarkens amt. Før den tid har finner med“ ren ikke beitet i Kvikne, Tønset og Lille-Elvedalen. Som en foregangsmand i denne indvandring nævner den kongelige komn1ission finnen John Tfl()))l(l-S’—S’(’R, født i Vesterbotten i Sverige Fra Hesjedalsfjeldene begyndte han at havne ind paa de tilstødende egne af I—Iedemarkens amt. hvor han, eftersom renflokken voksede, strakte sin havning over strækningen mellem Glommen og 0rkla ind paa Tønsets grund og endog en vinter (1887—1888) helt ned i Lille-Elvedalen om Sølnenkletten. Paa fjeldstrækningen i Kvikne og Tolgen har han havt gammer paa forskjellige steder. Ved ankomsten til egnen havde han angive- lig 1000 a 20()0 ren, men senere voksede hjorden, saa han an- toges i 189O at eie 4000 ren. Familien udgjorde 10 personer. Fra Hesjedalen og nærmest tilstødende trakter flyttede andre finner med sine ren om vaaren l889 til Dovrefjeld (Opdal) og derfra til Kvikne, hvor de siden har søgt beite for ren vestenfor «bygden». De havde koier (ZgammerΧ ved Gienfjeld og nær Stø-