Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/667

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

656 HEuEMAm(1—:Ns AMT. -mod fuld dagløn. Især i et par bygder har tildels husmænd at skaffe arbeidskvinde til gaarden, som da arbeider enten for 27 øre dagen eller for samme dagløn som husmanden. Paa endel gaarde, navnlig i Grue, maa husmandens hjemme- værende konfirmerede børn møde frem til arbeide paa gaarden, dels for da-gløn dels for 27 øre dagen. I Søndre Østerdalen svarer husmanden almindelig blot visse dage og skurmaal for pladsen. For disse dage faaes kost, men ingen anden løn end pladsen. Forøvrigt er han da enten aldeles fri eller pligter at arbeide paa gaarden mod fuld dagløn. I afgift svares i Nordre Østerdalen omtrent 1 uge om vaaren, 2 ugers slaat og 2 til 3 maal skur. I arbeidstiden har hus- mændene kost, men ikke dagløn. Gaardbrugeren har som oftest fortrinsretten til sine husmænds arbeide, men mod fuld dagløn. I—lusmændenes vinterløn var i 1888 paa Hedemarken dels l3, dels 20 og dels 27 ø1e, og sommerdaglønnen 27—33 og 4O øre. Hvor daglønnen er mindst, faaes gjerne kun 40 øre for maal og mæling af skur og slaat. Kosten faaes da paa gaarden. Enkelte større gaardbrugere har ladet husmændene arbeide paa egen kost med tillæg af 4O—-53 øres kostpenge eller mere. I Vinger og Odalen og Solør er daglønnen for husmænd i almindelighed 27 øre vinter og 40 øre sommer. I Vinger arbeider husmænd ofte paa egen kost og har da kostpenge. Paa pladsene i Hedemarken fødes fra bl ko og 3—4 smaa- kreaturer til 2 kjør og 2—3 smaakreaturer. Paa de bedste pladse er gjerne en sommergris. Avlingen kan være fra 5—8 tønder korn, og fra 6—l2 tønder poteter. De fleste pladse i Vinger og Odalen føder 2 kjør og 3—4 smaakreaturer, endel blot l og enkelte 3 kjør med tilsvarende smaakreaturer, ofte ogsaa en sommergris. Avlingen paa middels pladse er fra 6—10 tønder havre og blandkorn og fra 1O—15 tønder poteter. Af nogenlunde samme størrelse er pladsene i Solør. I Søndre Østerdalen er der ogsaa i regelen 2 kjør og fra 3—5 smaakreaturer. — Avlingen er mindre, fra 3—5 tønder korn og fra 3—5 tønder poteter. Husmændene maa i almindelighed kjøbe baade korn, mel og tildels poteter. I Rendalsbygderne avles fra 2—5 tønder korn og fra I—5 tønder poteter; i den nordre del saa godt som intet. Husmændene har det ofte smaat; de maa hvert aar kjøbe korn, mel og poteter; men de staar sig dog i regelen bedre end dagarbeiderfamilier uden jord.