Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/668

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 657’ J ordstykker til nye rydningspladse bortfæstes ikke a-f hensyn til skogen; hellere nedlægges ældre pladse, efterhvert som de bliver ledige. Som regel eies huse paa pladsen af gaardbrugerne og ved- ligeholdes af disse; husene er ikke altid i forsvarlig stand. I Solør og Odalen opføres husene tildels af husmanden og vedligeholdes af ham, men materialierne tages i gaardens skog. Brændeved har paa Hedemarken husmænd med stadig arbeidspligt enten uden særskilt godtgjørelse eller for en moderat betaling. Hvor vinterveden kjøres lange veie, betales undertiden for hest og ved. Vaaronheste faar husmænd med stadig arbeidspligt enten uden særskilt godtgjørelse eller for betaling. . I Solør, Odalen og Østerdalen har husmænd med stadig rarbeidspligt som regel baade havn, ved og gjærdefang uden særskilt betaling. For Vaaronheste betales gjerne. Naar ordentligt aarsopgjør foretages paa Hedemarken, vil som oftest husmauden blive den skyldige, og undertiden stryges da gjælden. Er der noget at faa. føres den i almindelighed til regning. Husmænd paa bra pladse sælger kun sjelden et ungfæ, men oftere en sau, lidt Smør eller melk, nogle tønder poteter, og aar om andet nogle alen vadmel, især i Ringsaker. Husmændenes stilling antages at være noget-bedre nu, end den var før. Afgif-ten svarer i Solør som oftest til mellem tredje— og fjerdeparten af pladsens afkastning. Kostholdet for arbeiderne paa gaardene er paa Hedemarken i visse henseender blevet bedre; men efter de mange meieriers oprettelse faar de ikke melk saa rigelig og tillige mindre nærende, da den er skummet med maskine. Paa endel gaarde, hvor hus- bondsfolk og arbeidere spiser ved samme bord, er kosten upaa- klagelig. Gaardbrugerne i Solør spiser daglig sammen med sine hus- mænd og tjenere, undtagen paa de større gaarde. Forholdet mellem husbondsfolk og arbeidere er paa Hede- marken ofte spændt. I det store føler husmænd, tjenere og almindelige dag- arbeidere sig lidet agtede af husbondsfolkene især i Hedemarkens større bygder. Gaardbrugerne paa de større gaarde sidder ikke ved fælles bord med sine husmænd og tjenere. Paa de mindre gaarde i bygdernes udkanter er dette mere almindeligt. Bedre er forholdet mellem husbondsfolk og arbeidere i Solør. Husmændene i Søndre Østerdalen er ogsaa taalelig fornøiet. Paa de større gaarde og blandt de rigere familier i Søndre Øster- 42 — Hedemarkens amt