Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/645

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

634 1—1B1)EM.m1(r-:Ns Au-r. „ De i Hedemarkens amt fødte 148 døvstumme udgjør af amtets inden amtet fødte fo1kemængde pr. 1000O indvaanere 13.18, medens det tilsvarende forhold for riget var 1l.O4. Antallet af idioter eller saadanne, som fra fødselen af er sindssvage, var ved udgangen af l890 i landdistrikterne 203, i byerne 1, tilsammen 204. u Af idioter, fordelte efter fødesteder, var 204 fødte i amtets landdistrikter’og 3 i byerne. De i Hedemarkens amt fødte 207 idioter udgjorde af amtets inden amtet fødte befolkning pr. 1000O indvaanere 18.42, medens det tilsvarende forhold for riget var l2.55. Af andre sindssvage fandtes i amtet ved udgangen af 189O i landdistrikterne 267, i byerne 5, tilsammen 272. Af andre sindssvage, fordelt efter fødesteder, var 341 fødte i amtets landdistrikter og 9 i byerne. De i amtet fødte 35O sindssvage udgjorde af amtets inden amtet fødte befolkning pr. 10000 indvaanere 31.14, medens det tilsvarende forhold for riget var 27.45. Af sindssvage ialt var saaledes ved udgangen af l89O i Hede- markens amts landdistrikt 47O og i byerne 6, tilsammen 476. Af sindssvage, fordelte efter fødested, var 545 fødte i amtets Ianddistrikte1— og 12 i byerne. De i Hedemarkens amt fødte 557 sindssvage udgjør af amtets inden amtet fødte befolkning pr. 10000 indvaanere 49.56, medens det tilsvarende forhold for riget var 39.99 pr. l0O00 indvaanere. 1 Det viser sig, at antallet af blinde, døvstumme og sinds- svage og især idioter er forholdsvis større blandt dem, som er .fødte i Hedema-rkens amt end i riget overhovedet, nemlig af 10000 individer: I amtet I Norge overhovedet Blinde . . . l6.28 13.23 Døvstumme . . . l3.18 1l.O4 Idioter ..... . l8.42 l2.55 Andre sindssvage . . 31.14 27.45 ’ DiSSe1lt01’0. Ved udgangen af 189O var der i amtets bygder 503 personer, som ikke tilhørte statskirken, og i byerne 136. I l90O var der i bygderne 663 dissentere og i byerne 287; dis- senternes antal er følgelig steget i de sidste l0 aar fra 660 til 950. Dissenterne er saaledes fordelt paa fogder-ierne og troesbe- kjendelser: