Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/646

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKN1NG. 6 “ Intet sam— Y Lutherslxe Andre ’ , fnnd til— Methodister. 1rimenig— religlons T1lsammen v herende. heder-. r samfund

.Z t Γ “Z “ “ —‘“—’ C “ —V — “’ ’=ỳ“’ΗC

. . . I . ö6 63 96 44 dalen & ø 79 — l 3 . . . l l2 ] l 5 14 7 dalen „ 66W ] l3;“ 40 21 -dalen l 53 I * — l 7 Amtets by-g(1cx J 24o; 171 Z 150 H 102 Amtet-s byer .1 39 l 111 i 118 169 V —-, — —-—— —I—-—.—.=—W—-— t —..—-.—. ... m-—-;.—. Amtet . . . Ë; 2Vo í 2s2, 268 2T1 Af andre dissentere er baptisterne de talrigste med 42 i amtet og 13 i byerne, og saa er der i landdistrikterne 24 dissen- tere med baptistisk eller methodistisk tilsnit. Af katho1iker er der i hele amtet kun 8 og tilhørende apostoliske frimenigheder 5. Der var i 1900 2 jøder og 1 mormon. En hel del af de 297 dissentere, der er udtraadt af stats- kirken uden at melde sig ind i noget andet samfund, antages for en væsentlig del at være udtraadt for at faa anledning til at indgaa borger-ligt ægteskab, for hvilket sportlerne i disse aar Var mindre end den betaling, som krævedes for kirkelig vielse. Su11dhe(I8tilSta1Id. I Hedema-rkens amt dør der aarlig gjennemsnitlig omtrent 1600 til 2000 mennesker. Dødelighe(len pr. 1000 levende var i Hedemarkens amt: Antal døde pro. mille. Antal dode. Amtet Riget 1894 . l 944 l6.1 16.9 1895 . 1 616 l3.3 15.7 1896 . 1649 13.ð 15.2 1897 . 1610 13.1 15.3 l898 . l677 l3.6 l5.3 l899 . . . “ 2084 l6.7 16.9 Dødeligheden sees efter dette at være noget mindre end den gjennemsnitlige dødelighed i riget. Forholdet mellem j’ødte og døde .— Over-skud af fedte. Amtet Riget 1894 . . . l617 l00: 54.6 100: 56.8 1895 . . 1 959 l00: 45.2 100: 51.1 1896 . . l962 l00: 45.7 l00: 49.9