Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/633

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

622 HEDEMARKENS AMT. Af den i statistiken efter folketællingen 189l som hjemme- hørende i Norge angivne folkemængde, 2000917, udgjør Hede- markens amts folkemængde i 1891 119129 eller 5.95 pct. Efter den i Hedemarkens amt efter folketællingen i 189l hjemmehørende folkemængde, 119 129, udgjør landdistrikternes folkemængde 113649 eller 95.40 pct. fordelt paa distrikterue saaledes: Hedemarken 38 09O eller 31.97 pct., Vinger og Odalen 21315 eller 17.89 pct., Solør 2O O98 eller 16.87 pct., Søndre Østerdalen 19567 eller l6.43 pct., Nordre Østerdalen l4579 eller 12.24 pct. Byernes folkemængde 5480 eller 4.60 pct. fordelt paa hver af disse saaledes: Hamar 4 l70 eller pct., Konsvinger 13l0 eller 1.10 pct. ’ Alle talopgaver fra folketællingen den 3dje de(—ember l900 er foreløbige opgaver. Hamar havde 3dje deeeml)er l9OO 6046 indbyggere og Kongsvinger 1524 indbyggere. “ I Hedemarken er Nes tættest og Romedal mindst tæt befolket med respektive 35.91 og 12.01 indbyggere pr. km.2 I Vinger og Odalen er Søndre Odalen t-ættest og Nordre Odalen mindst tæt befolket med respektive 13.76 og 8.79 ind- byggere pr. km.2 I Solør er Grue tættest og Vaaler mindst tæt befolket med respektive 7.58 og 5.67 indbyggere pr. km.2 I Søndre Østerdalen er Elverum tættest og Sollien mindst tæt befolket med respektive 5.83 og O.91 indbyggere pr. km.9 I Nordre Østerdalen er Tønset tættest og Øvre Rendalen mindst tæt befolket med respektive 2.76 og 0.81 indbyggere pr. km.2 S Beboet ø af nogen størrelse er alene Helegøen i Mjøsen i Nes herred, 18.43 km.2 stor, der efter folketællingen i 1891 havde 127 beboede huse og en hjemmehørende folkemængde af 793 ind- byggere, hvilket er 43.02 indbyggere pr. km.9 og 6.24 indvaanere pr. beboet hus. F0lketalIet før l89l og 1900. Før 1769 er der ikke fuld- stændige folketællinger, —men folkemængden er søgt beregnet efter de til sine tider i forskjellige øiemed optagne mandtalslister. Saaledes har .Y. E. Sars for aaret 1645 efter mandtalslister for udskrivning af kopskat skjønsmæssig beregnet folkemængden i Hedemarkens amt til omtrent at have været: I Solør og Østerdalen . . . 49l4 indbyggere I Hedemarken ..... 7338 — TilsammenO lå 2b2 indbyggere