Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/634

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNlNG. 623 Sars bemærker imidlertid, at kopskatmandtallene ikke er nøiagtige T. H. Aschehoug angiver folkemængden i amtet i 1665 og l769 til: I 1665.— 1 Hedemarken fogderi ...... 983O indb. 48.8 pct. I Solør og Odalen fogderi . 5810 » 29.4 » I Østerdalen fogderi ...... 412O » 20.8 » ’Tilsamme11 l9 760 indb. 100.0 pct. I 1769: I Hedemarken fogderi .... l887O indb. 39.0 pct. I Solør og Odalen fogderi 16 652 » 34.4 » I Østerdalen fogderi . . . 12867 » 26.6 » Tilsammen 48 389 indb. 100.0 pct. Før 1769 mangler, som før nævnt, enhver nogenlunde paa- lidelig opgave over folkemængden. Folk-mængden i amtets hoveddele. W . F l c.: . W S . — „ ., S § å —; . å ä =.ɔ§ ä G—=1 §= B E W E E E og ’8 O.—E ] O N G c§ Þ ɔ m æ§ Z§, g S l G m G G S Ve rem „m„ l se G lV; 1ö65 . . . 9 830 2 830 2 980 4 120 19 76O — 19 760 1769 . . . i 18 870 8 325 8 327 5 Ö94 l 7 273 48 389 —— 48 389 1801 . . . 23 386 11 1O0 l0 7l5 7 öÖ8 8 411 61 170 214 i 61 384 1815 . . . 23 179 1O 697 10 625 7 ö60 8 156 60 117 200 60 317 l825 . . . 27 691 12 991 12 929 8 576 9 36O 71 647 289 71 836 1835 . . . 1 29 840 15 638 14 787 9 388 10 721 80 374 318 80 692 1845 . . . 31 995 17 194 16 432 1O 646 1l 51O 87 777 328 V 88 106 l855 . . . 36 439 2O 503 19 242 12 478 l2 072 100 734 l 497 102 231 l86ö . . . 40 485 24 574 22 5ö0 1ö 994 13 981 117 584 2 858 120 442 l876 . . . 38 35ö 22 941 21 895 18 Ö47 14 500 116 238 3 211 ]119 449 189] . . . 38 090 21 3l5 2O 098 19 ö67 14 579 ll13 649 5 480 l19 l29 1900 . . 39 809 21 229 2l 096 21 638 14 840 Ë118 612 7 ö70 126 l82 0pgaverne l801—1865 slutter sig til jurisdiktionsinddelingen af 31te december 1865 og stemmer forsaavidt ikke altid med folketællingsopgaverne for de tidligere aar. 0pgaverne for 1769 er, saavidt muligt, efter indde1ingeni 1890. «Kongsvinger leir» hørte, før den blev kjøbstad, til Vinger sogn.