Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/632

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.1(N1NG. 621 Folketal 1891 Og I900. Ved den almindelige folketælling 1891 var i Hedemarkens amt den hjemmehørende folkemængde ialt 119 129, hvoraf mandkjøn 57 87O og kvindekjøn 61 259, og den tilstedeværende folkemængde ialt 120 386, hvoraf mandkjøn 5871O og kvindekjøn 61 676. . Statistisk aarbog for 19OO har en beregnet tilstedeværende folkemængde i Hedemarkens amt 1ste januar 1899 paa ca. 124 100 mennesker. I samme aarbog er Hedemarkens amts folkemængde den 1ste januar 1899 beregnet at skulle have været ca. 122 900. Efter de foreløbige resultater af fo1ketællingen den 3dje deoember 190O var amtets befolkning 126182. I Hedemarkens amt er to kjøbstæder, Hamar og Kongsvinger, som den 1ste januar 1891 havde 548O indvaanere, den 3dje de- cember 190O 757O indvaanere. Amtets fladeindhold udgjør efter tallene i 1891, som før omtalt, 26 269.97 km.2 land og 1237.75 km.2 ferskvand, og der kommer efter tællingen i 1891 gjennemsnitlig 4.53 indbyggere paa hver km.9 land i det hele. I 1anddistriktet gjennemsnitlig 4.3 indbyggere pr. km.9, i bydistriktet 2994.54 indbyggere pr. km.2 1and. I 19OO angives amtets fiadeindhold til 26 207.80 km.8 land og 1244.71 km.2 vand, og der kommer da paa hver kmZ. land gjennemsnitlig 4,81 indbyggere, i landdistrikterne 4.53 indbyggere pr. km.2 land og i byeme 3984.21 indbyggere pr. km.Z I folkemængde er Hedemarkens amt efter folketæl1ingen i 1891 det 6te i rækken af rigets amter, idet Nordland, Søndre Bergenhus, Romsdal, Søndre Trondhjem og Smaalenenes amter i den nævnte rækkefølge har en talrigere befolkning, Kristiania byamt ikke medregnet. W Stavanger, Kristians, Buskerud, Jarlsberg og Larvik, Akershus, Bratsberg, Nordre Bergenhus, Nordre Trondhjem, Nedenes, Lister og Manda1, Tromsø og Finmarkens amter har mindre talrig befolkni1:g. I befolkningens tæthed er Hedemarkens amt — naar by- amteme ikke tages med — det 13de i rækken efter tællingen i 1891 med 4.53 indbyggere pr. km.2, idet Jarlsberg og Larviks amt her kommer først med 44.95 indbyggere pr. km.2, derefter Smaalenenes amt med 31.11, Akershus amt med 19.9O, Stavanger amt med 13.49, Lister og Mandals amt med 11.44. Nedenes amt med 9.24, Romsdals amt med 8.76, Søndre Bergenhus amt med 8.49, Buskerud amt med 7.38, Søndre Trondhjems amt med 6.95, Bratsberg amt med 6.5O og Nordre Bergenhus amt med 4.91. Mindre tæt befolket end Hedemarkens amt er Kristians amt med 4.46, Nordre Trondhjems amt med 3.8O, Nordlands amt med 3.63, Tromsø amt med 2.53, Finmarkens amt med 0.63 indbyggere pr. km.2