Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

52 HEDEMARKENS AMT. Paa Helgeøen paa Hovinsholm er en eiendommelig fauna, i en afdeling af etage 4 (a. a. lituites, regulære orthocerer); denne fauna er noget forskjellig fra den ved Kristiania, men stemmer med den i Jemteland; det er sort skifer med sorte kalkknoller. I en skjæring mellem Ottestad og broen over Akersviken er findested for lignende forsteninger (etage 4 a. u.), ligesaa ved den nye vei nær Flakstadelven. Af andre findesteder for forsteninger tilhørende en afdeling i etage 4 kan mærkes stranden et stykke syd for Far-uberget, indeholdende cyclocrinit(—s Spaskii, runde som knoller. Efter etage 4 følger som en overgangsrække en grundvands- dannelse: Etage 5, kalksan(Lsfm(ws Ptagv, er igjen delt i 3 underafdelinger, tilsammen op til l2O—15O m.; derefter følger oversilur med etage 6 (bra(—h-iopodskif?Ærne), igjen delt i 3 underafdelinger, tilsam- men ca. 1OO m., og etage 8 og 9 (monograptusskiferne og Malmøkalken og de øverste siluriske kalkStene) i mindst 4 under- afdelinger og maaske tilsammen 200—35O m. Hele den øvre del af etage 4 samt 5 og 6 er i Mjøsegnene udviklet som mægtige kalkafleininger, medens etage 5 i Kristiania Omegn er udviklet som en kalksandsten, hvilken mangler her omkring Mjøsen. — Kalkstene“. «limstenen», er ren, sædvanlig lys af farve og mægtig Denne kalksten optræder i Furuberget, paa Helegø(Þn— og i Bergshøgda paa Neslandet, og den er her fattig paa forste- ninger. Ogsaa øverstliggende paa Fangbergets aas optræder lidt af denne kalksten, men der kun lidet betydende. Denne etage indeholder god kalksten til brænding og svarer i denne hense- ende ganske til etagerne 6 og 7 paa Hadeland og Ringerike. Ogsaa 11dmærket byggesten indeholder denne etage i somme brnd, saa- ledes er murene i Hamar domkirkes ruiner for en væsentlig del saadan. Ialt er der i silur nogle og tretti underafde1inger; lagtyk- kelsen gaar nogle steder op til 9OO m. I den undersiluriske tid var de mest fremtrædende former af dyrelivet i havet væsentlig trilobiter, der i dette tidsrum naaede sin største udvikling; ved siden af dem fandtes i rigelig mængde eiendommelige blækspruter (orthoceras, lituit(—s o. s. 11.j, der svømmede i havet, derhos masser af armføddede (bra(“hiopo(leiý, snegle (gasteropoder), muslinger (lam-elli- bran(—hiater) og i de paa dybere vand afsatte afleininger tillige graptolifer, en nu forlængst uddød dyregruppe af kolonidyr, som drev om i havet. Koraller findes blot i de øvre oversiluriske lag i mæ11gde; ogsaa de pighudede ((’(’hi7lO(ZB)’mi(’l’), især sjølilj(;1—ne ((wk-riniferne), spiller her tildels en stor rolle.