Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GE()LOGI. 51 Over de her nævnte lag eller etager følger nye, som har faaet særskilt navn; det er de siluriske 1ag, og den tid, i hvilken de afsattes, kaldes silurtiden. I denne tid var Hedemarken og en meget stor del af Norge dækket af hav, hvori afsattes lag med en samlet lagtykkelse af opimod ca. 1000 meter. Bergarteme i denne siluriske lag1—ække er mest kalkstene og ler- skifere, der veksler mangfoldige gange, oftest raskt. Havet synes at have været dybt. Kun i den midlere del af den hele række er en kystdannelse, kalksandsten, som synes afsat paa grundt vand. I Mjøsegnen sees de siluriske skifere og kalkstene i gode profiler, saa en nøiagtig deling efter de i lagene opbevarede for- steninger kan foretages. Disse afdelinger begynder med etage 3, da de kambriske lag er de to ældste etager ovenpaa grund- fjeldet Silurformationen er de derpaa følgende etager fra 3 til 9. Etagerne 3 og 4 kaldes ofte under.s“ilur, medens 5 danner som en overgang til etagerne 6—9, der kaldes overMlur. Etage 3 kaldes asaphusefagen efter en trilobit, asaphus, og er igjen delt i S underafdelinger, tilsammen ca. 30 m. Etage 4 kaldes rha-S—mopsetagen, ligeledes efter en trilobit; den er igjen delt i 12 underafdelinger, tilsammen ca. 230 m. Etagen 3 bestaar paa Hedemarken af lerskifer, der flere gange veksler med tykke bænke af uren kalksten. Lerskiferen, (flisberg», smulrer og kaldes ofte ogsaa «skalberg». Kalkstenen er graa eller graaligblaa, men faar gjerne paa Overfladen ved for-vitriug en brunlig farve. Den er uren, idet den ser ud, som den var sammensat af en mængde større og mindre kno1ler, og mellem dem ligger tynde og bugtede striber af lerskifer. Denne sten er meget anvendt til byggesten, til trapper uden- for huse o. s. v. Der er i kalkstenen her forsteninger af nogle bIæksprutlignende dyr, orthocerer, der blandt andre steder kan sees paa fortogshellerne paa Hamar gader, langstrakte som et horn og afdelte som med en række af urglas. Etage 3 er udbredt paa Nes med Helgeøen, Ringsaker med Veldre, Furnesbygden, Vang og 0ttestad. Chasmopsetagen eller etage 4 bestaar især af lerskifer ligesom skiferen i 3, dog synes disse lerskifere at være mere kalkholdige eller nærmere mergelskifer, dernæst har de ofte foruden graa ogsaa gren eller teglstenrød farve. Endelig ligger der ofte hele, men tynde lag af lerholdig kalksten mellem dem. Grændsen mod den underliggende etage er vanskelig at trække. Etage 4 forekommer paa flere steder paa Hedemarken, f. eks. omkring Fangbergef, Fru-uberget og paa Helgeøen“9 midtre del.