Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/590

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)E1. os SKIBSFART. 579 Statistiken har saaledes, som ovenfor seet. blandt dem, som i Hedemarkens amt i 1891 var sysselsatte ved handel og penge- omsætning 17 grosserere, kjøbmænd og handelsmænd (foruden de l67 landhandlere, som ikke regnes til denne klasse) — udenfor de inden amtet liggende tvende kjøbstæder. Tallet indbefatter de tilstedeværende kjøbmænd, ikke de hjemmehørende Samme aar var der i amtets to byer 244 personer over 15 aar sysselsatte ved handel og pengeomsætning. Ved udgangen af l895 var der af personer, der drev land- h(m(lleri efter bevilling eller handelsbrev: I Hedemarken fogderi » Vinger og Odalen — » Solør —- » Søndre Østerdalen .— » Nordre Østerdalen — a . 75 . 47 . 44 . 82 . 38 Tilsammen i amtet udenfor byerne 286 Ved udgangen af l9OO var antallet af dem, som drev land- handel efter bevilling eller handelsbrev: i Hedemarken 92, i Vin- ger og Odalen 59, i Solør 59, i Søndre Østerdalen 119, i Nordre Østerdalen 47, tilsammen i amtet 376. Forbrugs-, spare— og han(lel.s;foreninger. H V M æ læs l å ä8§ H W ] S — — . G 3=1“ . E æ ?;§ .J?Ì“E å-ä G ] Fin l E M — V—G lg:; S §xi . ed C—G G g Er W8 ɔ S u-ti Dist1—akt W e2 i §.§;ɔ2 .§5 S im L Anmærkninger-. P En §§ i“§.?g§i H C gav på-G , G å Þ C S C C. en le ei ei s„ snnL l„m n-..“—.. Y v e V is r Vi ri-“; i ri føie ri rift i l Kr. i Hedemarken “ fogderi . . W 2 Z 301 283 00O — H O vî11gc1— Og Odalen — . . E 1 73 43 ooo 11) 1) x0111x11m 1 1894— Solør — . .. 2 Þ 147 I4Ö 900i —— ‘ S9fid1“e Østerdalen — . . 2 174 l22 900 —— r -. I n, l Z) H fl h rt N0f(î1“e Østerdalen . . 4) “364 116 900 I i veduå(å13lge:ra(;1;sg5— — O N gi l A e in l e:e;: Amtet i II I 0Ö9 7Il 700 2 ] Af forbrugs-, spare— og handelsforeninger var i Hedemarken 4, i Vinger og Odalen 1, i Solør 1, i Søndre Østerdalen 3, i Nordre Østerdalen 4, tilsammen i amtet l3 foreninger i 1900.