Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/591

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

580 I—IEDEMARKENS AMT. l 19OO havde disse foreninger tilsammen en Omsætning af 903 791 kroner. 11 foreninger havde tilsammen 81O medlemmer, for 2 for- eninger er antallet ikke opgivet. Ret til ud“skjænkning af øl gives af herredsstyrelserne. Ved udgangen af l9OO var der af almindelige rettigheder: 4 i Ringsaker, 2 i Furnes, I i Vang, 3 i Aasnes, l i Vaaler, Elverum samlag for øl— og vinudskjænkning i Elverum, Rena samlag i Aamot, ialt 13 almindelige rettigheder. “ Af indskrænkede rettigheder (udskjænkning til reisende og faste gjæster): 2 i Løiten, 1 i Romedal, 5 i Søndre 0dalen, 1 i Vinger, 2 i Grue, hvoraf den ene ogsaa har ret til Salg af l flaske al pr. dag til hvemsomhelst, l i Hof, 3 i Aa-mot, 4 i Stor- Elvedalen, 2 i Øvre Rendalen, 4 i Lille-Elvedalen, 8 i Tønset og l i Kvikne, ialt 34 indskrænkede rettigheder med ret til ud- skjænkning til reisende og til faste gjæster Af begrændsede rettigheder (kun svagere ølso1‘ter): l iFurnes, 4 i Eidskogen, 2 i Brandva1, 2 i Grue, 2 i Vaaler, l i Elverum og 1 i Stor-Elvedalen, ialt l3 begrændsede rettigheder med ret til udskjænkning kun af svagere ølsorter. Retten til udskjænkning af øl m. v. er i alle herreder gjort til gjenstand for bevilling. I Elverum og i Aamot er, som berørt, samlag for øl og vin. Nettoudbyttet af disse, der anvendes til almennyttige formaal, udgjorde i femaaret 1891—1895 tilsammen kr. 59721,68, hvoraf paa Elverum samlag falder kr. 42 693.98 og paa Aamot sa1nlag (oprettet i 1892) kr. 17 O27.70. Den sidste ret til udskjænkning af brændevin i amtet bortfaldt i 1895. I Hamar og Kongsvinger er der samlag for brændevin ’I’ømmerhandel og tømmer-prisen Efter træernes dime11— sioner og— den brug, man skal gjøre af trævirket, faar dette forskjellige navne, og de forskjellige slags brug maales paa for- skjellig vis og betales paa forskjellig vis, uden at der er nogen grundpris, hvorefter det hele reguleres. Her hidsættes først endel benævnelser paa forskjellig slags last, brug eller trævirke: Rundlast kaldes t-rælast, som udskibes i uforædlet tilstand, i modsætningen til huggen la-S“t, der er tildannet med øks, og skur- last, der er opskaaret med sag Ved Salg at trælast i rund tilstand, udregnes i regelen ikke stokkenes kubikindhold;— ialfald ved Salg af sagtømmeret be- stemmes salgsprisen alene af to maal, nemlig længdemaal og et eneste tvermaal, sædvanlig det mindste, nemlig toppens. Ved den trælast, som skal skjæres til planker, bord o. s. v., er det bestemmende for udbyttet af Skuren stokkens topdiameter,