Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/586

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)E1. O(; sK1BsFAHT. 575 nabobygderne af Trondhjems stift, fra Trondhjem og Molde, fra hele Gudbrandsdalen og det øvrige af Kristians amt, fra Kristiania og Fredrikstad ligesom fra hele Akershus og Smaalenenes amter, men dertil mange fra de tilgrændsende svenske provinser Verm- land, Dalarne osv. 0msætningen var meget betyde1ig. Fra dalene kom en del heste, noget kvæg, en mængde huder og skindvarer, en del fedevarer; romsdølerne og handelskarlenei Nordre Gudbrands- dalen bragte tørrede og saltede fiskevarer. Kræmmerne, især fra kjøbstæderne, solgte klædevarer af uld og af bomuld og silke; ligeledes sukker, kaffe og the, en mængde isenkram og Niirnberger- sager, ogsaa en del sølv— og guldarbeider. Enkelte kræmmere afsatte for 8—10000 rdl. Af Totens, Hedemarkens og Gudbrandsdalens husflidsprodukter var der linnede, uldne og blandede tøier og noget snedkerarbeide, især slæder. Man angav den her samlede mængde mennesker.til 6—8000 og de omsatte varers pengebeløb til adskillige tønder guld. En vrimmel af mennesker og slæder færdedes her mellem en mængde boder, hvor de mangfoldige varer var stillede til skue paa et ellers tyndt beboet sted, og det midt i vinteren, da alting der er belagt med 4—5 alen dyb sne. Der var bygget rader af hytter, bestemte til boder, af bjæ1ker eller tømmerstokke, fortil aabne og med et fladt skraatag.W En saadan række af boder laa paa den ene side af gaderne paa markedspladsen; høi sne, op- kastet der, hvor gaden var anlagt, dannede en høi mur paa den modsatte side. Ligeoverfor de tømrede boder var der isnevæggen hulet ud hvælvede grotter, som udgjorde en ligesaa fuldstændig række af boder, som de af træ opbyggede, kun at vægge og lofter var den skinnende sne. Disse brugtes vel ogsaa for en del til kornvarer, men fornemmelig til marketenterier og skjænkeboder. Om aftenen flammede i alle disse ishvælvinger ild, hvorved der kogtes kaffe og the og 1avedes punsch m. m., og alle var fulde af lystige gjæster af begge kjøn i en mangfoldighed af kostumer. I alle disse hvælvinger og over hele egnen tonede musik af alle slags instrumenter, sang og støi. Der var ikke faa svenske og blandt dem officerer i uniformer, i langt ringere antal svenske êdamer; for resten handelsmænd og andre af begge nationer, for det meste i ulve— eller bjørneskindspelse, bønder med den enkelte vadmelskofte og det blotte bryst, andre i deres egns eller stands særegne klædebon. Foruden den egentlige handel med medbragte varer sluttedes Ogsaa paa Grundset marked kontrakter om tømmer og trælast og om Salg af korn. ’ I 1869 foreslog Elverum herredsstyre, at Grundset marked skulde ophæves, men dette forslag blev ved kgl. resol. af 29de april l871 ikke bifaldt. Herredsstyret søgte at indskrænke Salg