Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/585

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

574 I—IEDEMARKENS AMT. Saavidt vides, er der ingen nærmere efterretninger om dette marked i Koppang, og O. A. ØverlamI siger i sin historie, at en- hver tradition om dette marked er, saavidt man ved, forlængst forsvunden. I et litterært arbeide af .]aC. B. Bull, «Mellem fjeldene», er omtalt, hvad der kan tænkes forhandlet paa markedet, og hvem der handlede: «I Stor-Elvedalens brede bygd ved Kaupanger, det nuværende Koppang, havde Østerdalen sit store han(lelsstævne. Fra dalens nordre bygder kom de, normandsfærderne, i knistrende vinterkulde, tyve og tredive hester i følge, med høi og smør, Ost og fisk. Fra syd mødte hedemarkingen, forfrossen og stivfingret, med korn og søtepler, vadmel og lin, den lange vei over fjeldene, fra øst kom vestgøter med jernvarer og fint klæde, og fra Gudbrandsdalen i vest vaaged en og anden sterk kar sig over de uveisomme vidder med spræke hester i række, og kasser fulde af søljer og anden pynt.» Det vigtigste marked i amtet, der har holdt sig helt til 19Ol, er Grundset marked i Elverum. Da man ikke ved, naar Koppang marked ophørte, eller naar Grundset marked begyndte, ligger den tanke nær, at det sidste marked er en fortsættelse af det første Det heder nemlig om Grundset marked, at det er vistnok holdt allerede op i oldtiden, omend markedspladsen har været paa for- skjellige steder. Ved aabent brev af 26de september 1685 blev det bestemt, at Grundset marked skulde nedlægges og i dets sted holdes et marked ved Erlien, mellem Tønset og Dalsbygden, fordi almuen ved Røros kobberværk tilbragte 6 uger om vinteren med reisen til Grundset ma“rked. Men følgen heraf var, at der da blev 2 markeder, idet Grundset fremdeles blev hovedstævnet trods den kongelige bestemmelse. Ved anordning af l8de Oktober 1726 blev det bestemt, at markedet skulde holdes paa Stavsskogen (en gammel eksercerplads under gaarden Stavsberg i Furnes) af hensyn til borgerskabeti Kristiania, der fandt veien fra Mjøsen til Grundset lang. Alt syntes dog at blive ved det gamle. Der holdtes marked paa Grundset indtil 174O—aarene. Da flyttedes markedet 1 mil længer syd til gaarden Gaarder ved Elverum kirke. Efter reskriptet af 20de august l756 skulde markedet begynde første tirsdag i marts maaned og vare til ugens udgang; det“drog dog i regelen ud til den paafølgende mandag eftermiddag Grundset marked var livligt. Kristen Pram, der besøgte markedet i 1806, omtaler det udførlig i sin utrykte reise- beskrivelse: Der samledes kjøbere og sælgere fra hele Østerdalen og fra