Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/584

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)E1“ oG Sk1BSFART. 573 Handel og skibsfart I—IaI1(Iel. Før Hamar fik kjøbstadsrettigbeder i 1848, var amtet uden kjøbstæder. Kongsvinger fik sine kjøbstadsrettig- heder i 1854. — Det var da almindeligt, at man hentede de ting, man trængte, fra Kristiania, og der udrustedes, før dampskibene kom paa Mjøsen, og før jernbanen byggedes til Eidsvold, hele karavaner et par gange om aaret for i Kristiania at kjøbe, hvad der tiltrængtes af kolonialvarer og andet fra byerne. Fra en del bygder, som Solør og Odalen og Østerdalen, skulde bønderne i regelen ved St. Hans tider reise ned til Kri- stiania for at sælge tømmer, og de hentede da samtidig hjem, hvad de trængte fra byen. Behovet af den slags varer var i gammel tid meget mindre end uu. Naar man fik hjem paa en gaard 1O pund kaffe, 5 pund sukker, en 8 pots krukke kognak og en top sukker for ha1vaaret, saa var det store ting, siger H. S(—hulZe. Hvad der behøvedes til klæder, virkedes hjemme, og naar der ikke havde været frostaar, Saa man maatte forsyne sig med korn, indskrænkede indkjøbet sig hovedsagelig til sild og salt, som bønderne tog med hjem. I Østerdalen, hvor kornavlen i det hele var høist utilstrækkelig, kjøbte de sit korn fra Hedemarken, og da storbønderne ved Mjøsen fik sit korn desto bedre betalt, jo mindre korn der avledes i Østerdalen, saa var de interesserede i, at kornet frøs bort der, og de drak da i Hedemarken «paa et godt frostaari Østerdalen», som de andre steder drikker «paa en god høitørk». Det korn, som solgtes fra Hedemarken, gik saaledeS, sæd- vanlig malet til mel eller brændt til brændevin, især til Øster- dalen og Røros, hvorhen hedemarkingerne om vinteren reiste hen i store følger med sine produkter og bortbyttede disse for- nemmelig mod tørfisk og sild, hvoraf meget forbrugtes i hus- holdningerne paa Hedemarken. Kornvarer gik ligeledes til Kristiania og tildels til Drammen. Undertiden kom ogsaa solunger og døler fra forskjellige kanter og kjøbte korn og brændevin. En del markeder har havt stor betydning for handelen i dette vidtstrakte amt. Koppang i Stor-Elvedalen har sikkerlig sit navn deraf, at stedet engang har været en markedsplads, Kaupanger. Da gaarden, efter O. Rygh, findes nævnt i 1520 under navnet Kaupang, tør det sluttes, at der allerede i middelalderen har været en markedsp1ads her.