Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

46 HEDEMARKl-2NS AMT. fjeldet snaut paa grund af høiden over havet, men her er godt beitesland. Spredt i amtet, men med adskillig udbredelse efter dalbun- dene over det flade laud, men ogsaa over strækninger paa høi- fjeldet, forekommer løse afleininger af forskjellig art: aur, sand, flyttede masser, sønderma-let jøkelgrus, kvabb o. s. v., hvortil kommer de større myrer og torvstrækninger, høit og la-vt. Denne undergrund.ens beskaffenhed er af største vigtighed, forsaavidt som den betinger den brug, som kan gjøres af landet til ager, til eng, til skog. Gneislandet med gammel granit er bygget af de ældste berg- arter og er derfor betegnet som grun(Z)fjeld eller u-Vîfjeld. De lag, som i amtet ligger over grundfjeldet, indeholder forsteninger eller spor af levninger af dyr og nogle planter, og den tid, i hvilken denne formation blev afsat, kunde kaldes jordens oldtid. Mellem lagene fra jordens oldtid og de unge lag fra istiden er der i andre lande afsat rækker af lag frajordens middelalder og jordens nye tid, men disse lagrækker mangler her, saa at denne egne historie i jordens middelalder og nye tid er ukjendt eller lidet kjendt Over den ældgamle faste fjeldgrun(l ligger saaledes geologisk talt ganske unge, løse jordarter, aur, sand kvabb og ler. I de lag, som hører til grundfjeldet, er der forskjellige berg- arter eller forskjelligt grjot. Det er overveiende forskjellige krystallin.s*ke ski.fm-e, saaledes gneiser, glimmerskifere, hornblende- skifere, kvartsiter o. S. v. Grundfjeldets lag og gammel granit optræder i alle fogder-ier, men har især stor udbredelse i Solør, Vinger og Odalen fogderier; men ogsaa i Hedemarken fogderi bestaar store dele af grund- fjeldet, medens ga-mmel granit kun har forholdsvis liden ud- bredelse i Nordre Østerdalen. Hvis man trækker en linje fra Mjøsens strand i Stanges sydlige del i nordøstlig retning over Elverum kirke, saa er det land, som i amtet ligger sydøst for denne linje, for den aller væsentligste del grundfjeld med gammel gra.nit. Gneisbergart-er og stribede graniter spiller her en fremherskende rolle. I Hedemarken fogderi optræder grundfjeldet over Morskogen og mellem Romedals granit og Mjøsens strand eller over største- parten af Stanges skogbygd, videre i et bælte over Neslandet i Røraasen. Graa gneis er meget almindelig Hornblendeskifer og hornblendegneis, mørk grøn af hoved- farve, forekommer paa Morskogen. Glimmerskifer findes syd for Rokosjøen i Løiten og nordøst for samme mellem Hagasæter og Berger. Flintlignende kvartssit optræder ved Haugfossen i Glommen.