Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGL 45 Øer og smaa.oer I(m.=’0 Øvre Renda1en . . . 52 2.9 Ytre Renda1en . . 1O 1.0 Lille-Elvedalen . . 1O O.6 Tønset . . . . 1O 1.1 Tolgen . . 57 O,3 Kvikne .... . — —- Nordre Østerdalen . . 139 5,9 I amtet ........ 751 87.26 De øer, hvis areal udgjør mere end 0.ö km.2 er: Helgeøen i Nes .......... 18,4 km.2 Øien i Storsjø i Søndre Odalen .... 2.4 » Sollerø i Fæmunden i Øvre Rendalen . . 1.7 » Hvileø i Storelven i Ytre Rendalen . . . O.9 » Ø syd for Øien i Storsjø i Søndre 0dalen. O.7 » Ø i Glommen i Brandva1 ...... 0.6 » Skoleholmen i Savalen i Tønset .... O.5 ) Geologi. Det faste fjeld. Hedemarkens amt kan i det hele og store efter undergrundens beskaffenhed de1es saaledes: GHe129— og g-ran“itlandet, som fortrinsvis er skogland, men hvor dog de glacia1e og alluviale danne1ser giver en dyrkbar under- grund, saa at 4 til 9 pct. af herredernes areal er dyrket Her er daarlige beiter. Vinger og Odalen fogderi er helt saadant land. Det land, som har siluriske skij’e)—e og kalkstene i undergrunden, og som fortrinsvis er agerland. Disse skifere og kalkstene op- træder i dele af herrederne i Hedemarken fogderi, hvilke her- reder har 9 til 24 pct. dyrket land. Saa er det sparagmitlandét, som ogsaa er skog1and, men med mindre dyrkbar jord, med herreder, som har O.7 til 2 pct. ager og eng. Det er store strækninger af Søndre og Nordre Øster- dalen fogderier. Endelig er det skíjerlandskabeme, som indbefatter dele af Lille-Elvedalen, Tønset, Tolgen og Kvikne hei-reder. Der er under- grunden god, men landet ligger saa høit, at det ikke er synder- lig skikket til dyrkning af korn, og skogen er ofte tynd eller