Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

44 HEDEMARKENS AMT. 966 m., men i det hele er alt land paa Hedemarken, i Elverum og i Solør med Odalen skogfast land, paa Hedemarken afbrudt af betydelige dyrkede strækninger. Landskabernes karakter i Hedemarken, Odalen og Solør er før omtalt. Øer. Sp1—edt i amtet i dets indsjøer og elve ligger en hel del smaa øer og et par større, ialt 751 stykker med et samlet a1—eal af 37,26 km.2 Helgeøen udgjør næsten ligesaa meget som de andre 750 øer tilsammen, idet dens fladeindhold er 18,4 km.2 Paa de forskjellige fogderier og herreder er disse oer saa- ledes fordelt: Øer i “f(’)’SkLl(llt(Z: Øer og s1naa( er Km.9 Ringsaker . . . . 20 . O.1 Nes ..... . n 2 l8.42 Vang og Furnes . . 4 O.2 Løite11 . . . . 8 0.04 Romedal . — — V— Stange . 7 O.l Hedemarken . . 41 18.86 Sø11dre Odalen . . 32 3.3 Nordre Odalen . . 13 0.3 Eidskogen . . . 7 O.5 Vinger .... . 21 0.2 Vinger og Odalen . . 73 4,3 Brandval . . 30 O.9 Grue . . . ö2 l.3 Hof . . . 15 O.4 Aasnes . . 15 O.1 Vaaler . . 33 0.7 Solør-. . . 155 3.4 Elverum . . 45 O.5 Tryssil . . . . 86 0.7 Aamot . . . . 79 l.1 Stor-ElVedalen . . . l33 2.5 Sollien .... . —— — Søndre Østerdalen . ’. 343 4.8