Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/563

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

552 HE1)EmAm(ENS AMT. Fæmund hytte anlagdes i 1741 og kom i drift i 1744, og her smeltedes indtil 1822, da hytten blev nedlagt. Drevsjømo hytte var i drift fra 1817—1834. Louise hytte kom i drift for Røros Værk fra l827, efterat Fo1da]s Værk var kjøbt af Røros Værk i 1826. Hytten brændte i 1879 og c1—’sc11c1—c ikke bygget op. Røros Værk kjøbte Foldals Værk og anlagde Lovise hytte i Lille-E]vedalen, væsentlig af frygt for at faa konkurrenter om skogene i den nordlige del af Østerdalen. Folda1s Værk gik imidlertid snart over i andre hænder, dog beholdt Røros Lovise hytte og smeltede der til 1879. Foldals hytte blev bygget i 1844 og Var en mindre hytte, som blev indstillet nogle aar, efterat Røros Værk i l848 ophørte med at drive Foldals grube. Kvikne Værk havde i sin tid hytter i Kvikne herred, som under herredsbeskrivelsen omtalt. ()dalens —jernværk, der blev anlagt i 1708 og blev drevet med afbrydelser indtil 1835,— da Værket nedlagdes som jernværk, havde 3 gruber, Spitfalsgruben i Vinger, som blev funden l738, Trauf— eller Trøjtgruben i Sand sogn i Nordre Odalen og Ramsa grabe i BrandVal. Om værket se under beskrivelsen af herredet. Viks spiger-1:(erk laa i Stange og hørte under Eidsvold jernværk. p T)uren spigeri;ærk laa i Grue og blev oprettet i l798. Ste)ibrz“l. I Lille-Elvedalen med Foldalen og Tønset fore- kommer paa flere Steder veksten, saaledes i Br(Pkb(ekdalen nær Brækbækken i Lille-Elveda1en, 2 km. fra hovedlandeveien til Fol- dalen. Vekstenen har en betydelig mægtighed, vistnok 25 m. ialt. Selve stenen er fin graa, men der forekommer i samme en hel del større krystaller af magnesit. Veksten Ved Egmmda i Foldalen paa begge sider af elven Egnunda er et langstrakt (lrag; stenen bestaar væsentlig af talk med rød n1agnesit og er ikke nogen særdeles vakker eller fast sten. Vekstenbrud lR(’i)l-9Zí(l(I—9P)I nær Reinsli tjern i Foldalen ligger omtrent 4 km. fra hov-edlandeveien gjennem Foldalen. Vekstensbrud i Strøm-saasen eller Bua ligger i Tønset; vek- stenen ligger her i et drag af ca. 200 m.s længde med fald vest til nord omtrent “l5 O. Her skal være arbeidet noget hvert aar i mere end 10O aar. og her forarbeides fremdeles sten, der anvendes til peiser. En fuld peis bestaar af to opretStaaende stene, som benævnes «kin- ner», en bundsten, «aarhylle», samt to hvæ1vstene. Ved vekstensbrud ved Gr(1fli i Kvikne er den blottede