Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/562

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BERGVÆRKSDRlFT OG STENBRYDNlNG. ð5I Hyttedrijt var ogsaa tidligere en vigtig næringsvei særlig i Nordre Østerdalen. Her har Røros Værk havt flere smeltehytter, der benyttede trækul fra skogene i omegnen, og her har dernæst været drevet andre kobberværker. De værker, som i ældre tid smeltede eller paa anden maade udvandt kobber i amtet, var foruden Hm-os —c;ærk: K1;ikne, drevet med afbrydelser fra 163l til ca. 1790, og Foldalens kobberværk med afbrydelser fra 1748 til 1876. Hyttedriften paa kobber har i de senere aar undergaaet en betydelig forandring Før blev den røstede malm smeltet i skaktovne med trækul og det udkomne produkt, «stenen», atter røstet og smeltet til sortkobber, som saa garedes i en liden hei-d. Dette var den almindelige metode ved de ældre værker. Der blev senere gjort forsøg paa at tilgodegjøre de kobber- fattige kiser paa vaad vei; Foldals Værk anvendte i en aarrække en af bergmester Sin(ling indført metode. Foldal arbeidede dels med kis, der var udskeidet af berghaldene, og som holdt O.5 pct., og dels med kis fra gruben, hvilken sidste holdt omtrent l.5 pct. kobber. Malmen røstedes, hvorefter vandtes ved skeidning en «kjærne» (kobberrigere del) og «skrov» (den kobberfattige del). Den sidste udludedes, og saa fældtes det opløste kobber med svovlvandstofgas som kobbergods med lO—lå pct. kobber, der røstedes og smeltedes med kjærne og kis til sortkobber. En lignende metode var nogen tid anvendt ved den Røros Værk tilhørende Ormhaugens hytte. Nu har hyttedriften paa kobber helt forandret karakter med indførelsen af ovne af ny konstruktion og ved anvendelsen af bessermering af kobber. I 1878 blev jernbanen til Røros færdigbygget, og man kunde da paa en forholdsvis billig maade faa transporteret koks og sten- kul til hytten og var ikke længere afhængig af trækullene i de omkringliggende skoge. Efterat koks var indført, havde man ikke brug for skogene ved smeltningen, og man kunde koncentrere denne til et enkelt sted. Man indstillede derfor de øvrige hytter og drev Røros smeltehytte alene, og her indførtes i 1887 Jl1“(lRh(3‘—9 proces eller kobberbessermeringen. De hytter, som Røros Værk har havt i ældre tid paa for- skjellige steder inden Hedemarkens amt, er: Nøren hyttei 0s i Tolgen blev anlagt omkring 166O, men var indstillet allerede i l672. Galaam hytte, ligeledes i 0s i Tolgen, er nævnt i 166O, men den var nedlagt i 1671. Tolgen hytte er noget ældre end 167O. Her smeltedes helt ned til 1ste januar l871 eller i noget over 20O aar.