Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/556

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

udløb i de indsjøer, man vil besætte; udstrøningen foretages paa en vid strækning, forat rognen kan ligge spredt, helst nedenfor de fosser og stærkere stryk, hvor yngelen let kunde ødelægges ved nedgangen. Om lakesill trives i mindre tjern, ved man ikke. Mjøsen og endel af Laagen i Faaberg er saagodtsom den eneste indsjø og elv, hvor lakesillfiskeriet er af betydning. Udbyttet af dette har varieret mellem 3 à 400 til 800 à 1000 kvarttønder. I begyndelsen af Oktober lægger lakesillen sin rogn paa sten- eller sandgrund, dels i sagte rindende, dels i stillestaaende vand; en del af aaret opholder den sig paa de dybeste steder; den lever af smaa ferskvandskrebsdyr og insektlarver. Lakesillen i Mjøsen har i juli og august i mavesækken en liden krebsart, som her findes i stor mængde. Da lakesillen fra slutningen af Oktober til juni holder til paa dybet, synes dybe indsjøer bedst skikkede for den.

=

=== Bergværksdrift og stenbrydning. === 'Fet tekst' ===== I Hedemarkens amt er der for tiden ingen større gruber eller hytter i drift, og bergværksdriften ligger nede, dels fordi forekomsterne er smaa, dels fordi de mindre værdifulde ertser, som svovlkis, hvor de forekommer i mængde, ikke taaler den lange transport. Der var tidligere adskillig hyttedrift paa kobber, dels ved de ældre kobberværker inden amtets grændser og dels ved de hytter, som hørte til Røros værk, hvilke hytter smeltede med trækul. Da drift med trækul ikke lønnede sig mere, og man begyndte at smelte med koks ved Røros, nedlagdes disse hytter. Der brydes en del klæbersten og tagskifer inden amtet.

Myrmalm. Af den gamle bergværksdrift skal her først omtales udvindingen og tilgodegjørelsen af myrmalm. Allerede fra urgammel tid har man her i landet kjendt den kunst at smelte eller blæse, som det hed, jern af myrmalm. Arkæologerne antager, at den kunst at udvinde jern af myrmalm er urgammel hos os eller ialfald i de nordiske lande. Saameget er sikkert, at nordmændene forstod den kunst at fremstille jern af myrmalm allerede paa den tid, da Island befolkedes, altsaa i det 9de aarhundrede.