Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/541

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

530 HEo1—:MARHENS “mT. H(1“sÞla gaar gjennem Holtsjøen med udløb fra Gjesaassjøen, den har gjedde, ørret, abbor og murt, der findes saavel i Holtsjøen som i elven. Leilighedsvis drives i indsjøen noget garnfiske. I Gje.s-aa-9gøen er foruden nævnte fiskearter tillige brasen. Den fiskes især om vaaren, men ogsaa nu og da hele sommeren med not og garn. Fisket kan pr. dag udgjøre fra en ubetyde- lighed til l tønde. Gjedden naar her en betydelig størrelse. I Fl-isa er samme fiskearter som i Glommen. Ovenfor dammene er blot ørret og harr. Der er fuldkommen saa godt fiske ovenfor som nedenfor dammene. I Dom-maa er gjedde, abbor og murt, som fa-nges med ruse og ligesaa i Nesaaen. I Stor.8jøen i Odalen er der sik, gjedde, tryte, n1urt, buk, brasen, laue, ørekjyte, blaa1gjæl; ørret er sjelden. iSZjøen Nugui-en har brasen og de andre her almindelige arter, der fiskes med not, garn og rev. ê Med not kan der fanges indtil 36 kg. pr. dag, mest brasen. Det bedste fiske er om va“aren, men ogsaa om sommeren fiskes der. I .4gnaaen fiskes især om vaaren endel gjedde, abbor og murt med ruse. 1 vandene i Søndre og Nordre Odalen findes gjedde, abbor, sik, murt, brasen. Abboren begynder at gyde omkring 25de mai, og gydningen vedvarer til henimod slutningen af juni. Fisket i MjøSeI1. Mjøsen er i forhold til sin størrelse ikke noget fisker-igt vand, men der er i sjøen en hel del arter. De fiske, som findes i Mjøsen, er: Ørret h2t)II2(îä)’(3]”l’6‘ff (sal-mo “fario). g (Z]“(?(Z(Z(? ((1so:r l1?u(“i.sï1“u.s“). — Hav-r (fhym(1llus v-ulgar“is). Sik ((’OT’(’g()MCllS larm-Pt(“s). .lbbor (p()r(—a jtuviatilis). .lIim-t, sør-(Zm2e, træf (l(1z1(Ëis(“us rm’ilus). I1ak()—sill (C()I’(’gOIl“l(—S albula1. ]ýak(— (lofa vulgari.9). I(rokle (OɔS“l)l(’‘I’lt-S’ (’]7(’l’Z(l2l4ll8). VedPrbuk ( l(1u(?isCus 1idusj. ()oIøie, g()rkWim ())ho.“1:inus aphya L(1ye eller larm (álbz1rm(.s— luCidz1s). Hus-ling, hersling eller g4llZ(Zbll-St (Z(’llCí‘9(?2l-S’ grislagine). .4ar-buk (kaldet b2’(lS’llI(’) (Z(?Il(”í.9(’Wlt-S rephalus) er tvilsom. S’f‘)in;):(rk1) (ỲlA(“(’7’6‘N a rem Maj . S(m(Iskre ((?()tt1(s p()e(rilopa1.sj. .Via1(ing ())Ftromyz(mW bli’(IN(“hl“(lZí8).