Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/537

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

526 HEDExæ1Am(1—:NS AxuT. Gjedden fiskes især med drag og laken paa rev. Oter be- nyttes tilde1s. g I april og mai gaar gedden op i Lomnessjøen for at gyde. I Storsjøen findes de samme arter som hovedvasdragets og desuden røyr, dog kun sparsomt; den er gaaet ned fra Rensjøerne og nogle tjern. I Storsjøen falder: Glæsuaaen fra Glæsutjernet, som har ørret og abbor. Dog er fiskeriet af liden betydning. Flena med ud1øb i Vc1kse1z.sjøeu og Vars;jøvn har kun bække- ørret, og fiskeriet er af liden betydning I de to nævnte sjøer er derimod godt garnfiske af større ørret. I Øvre R(rna er der foruden sik alle vasdragets fiske i større og mindre mængde. I september begynder siken at gaa op fra Storsjøen gjennem «Strømn1en» og Lomnessjøen opover Øvre Rena for at gy(le. Gydningen foregaar dog ikke førend i Oktober og november. Foruden l-2OO garn anvendes i fangsttiden 5 nøter ved sik- fisket. Paa hvert notlag kan 54 kg. regnes for godt fiske. Siken er af mærkværdig jevn størrelse, henved O.5 kg. Den større fisk antages at gyde i sjøen. Ved leilighedsfiske nu og da hele sommeren fanges ingen sik, men især harr foruden nogen ørret og gjedde samt lidt abbor. Om vaaren fiSkes mest. Stangfiske drives nu og da. 3 kg. er godt 1iske. Harr og ørret naar op til 0.75 kg., sjelden fanges ørret paa 2 kg. Om vaaren tages Ogsaa endel 1ake paa rev. Harren gaar op i elven i april og mai og bliver der hele sommeren. Naar frostnætterne kommer, vender den tilbage, endel mindre fiSke skal overvintre nederst i elven. I llIistra fra Misjøen, bielv til Øvre Rena, er kun ørret, som gaar op i gydetiden i september. Der er lidt stangflske. Store fiske paa 6 kg. og mere har før ikke været sjeldne. Fiskets aftagen skyldes flødningsdamme. I Nordre xWIlSjø(’7l er ørret og lake. Af nogle grundeiere fiskes leilighedsvis med garn indtil 24 kg. pr. dag. Fiskens størrelse er fra 0.5—-l kg. I bækken benyttesi juni maaned Sløe, hvormed kan fanges indtil 24 kg. pr. dag. I ])rm?.gjøen er ørret, men der er ubetydeligt fiske og ligesaa i Øe)(?m;jø(w. Tysla og (ffnsetaaPn danner ved sit sammenløb Rena. Elven har fald ca. 12 km. ovenfor sammen1øbet. Harren gaar op i mai og juni og bliver der om sommeren indtil frostnætterne. Den kommer ikke høiere end til faldet Gydningen er i almindelighed foregaaet, før han-en naar op i elveu.