Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/536

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISI( OG F1sHEmEH. 525 elvene Slemma og Osa en vis tid om sommeren, men hoved- sagelig i gydetiden, sidst i mai og først i juni, dels med fin- maskede “redskaber og dels med stang. Med not kan fanges ind- til I tønde pr. dag. Fisket drives kun til bestemte tider og af grundeiere; det varer blot 2—3 dage. Fisket er aftaget. Røyrfisket var omkring 1850 noksaa lønnende. Paa de ældste gaarde, der havde rettigheder til de bedste fiskepladse, kunde paa 14 dage om høsten fanges indtil 24O til 3O0 kg. og derover paa hvert fiske. Prisen paa røyr var kr. 4.00 til 4.80 pr. bis- merpund eller 66 til 80 øre pr. kg. Det var kun de ældste gaarde, som havde disse bedste røyrfiskepladse. At fisket er aftaget antages at være bevirket ved sjøens lang- varige opdæmning Om vaaren for tømme1“flødningens skyld. I denne tid, da vandet er grumset af vaarflommen, staar vandet i sjøen stille uden udløb, hvorved slammet lægger sig paa bunden paa legepladsen, saa røyren, der vil have en ren sten— og grus- bund til gydeplads, ikke gaar ind til grundene, men gyder sin rogn hvorsomhe1st, og den bliver ikke befrugtet. I 0sen falder: Legtninga, hvor større ørret i gydetiden gaar op en kort Strækning Tverma optager Ena; begge er af liden betydning som fiskeelve. I Nordre Osa er harr, ørret, gjedde, lake og abbor. Gjedden gaar op i elven i gydetiden og tager mod vinteren atter ned i sjøen. Den fanges med garn og ruSe, laken tages paa rev og iskrog og de øvrige fiske med garn og stang. I Nordre Osa falder: Blekaa(m., hvor der med Stang fiskes noget smaaørret. Villa fra Vilsjøen har ørret paa indtil 3Z‘—i til 1 kg. I sjøen drives garnfiske. Storbækken har nogenlunde stangfiske. I Bjørb(ekken— fra Bjørtjernet er et godt fiske af ørret. I Slemma fra Slemsjøen er harr og ørret, i sjøen ogsaa gjedde og abbor. Der fiskes med garn og stang. I Stor.sjøen er der gjedde, lake, harr, murt, steinbit, gorkim, røyr og abbor. Sjøen er meget dyb og har kun faa fiskegrunde. Dog er der ved begge ender og etpar andre steder gode «not- varp». Fra midt i september til november drives regelmæssigt sikfiske med not og garn. I fangsttiden ansees 36 kg. pr. dag for godt fiske med not. Ved leilighedsfiske er fangsten fra en ubetydelighed til en tønde pr. dag. Ogsaa ved dette fiske fan- ges mest sik, men ogsaa gjedde og harr samt nogen ørret. Siken fanges paa indtil 1.5 kg. og mere, gjedden indtil 6 kg. og ørre- ten til 4 kg.; men baade gjedden og ørreten kan være meget større.