Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/535

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

524 HE1)P:MAB1(ENS AMT. 3 kg. pr. dag er godt fiske; engang imellem kan med garn fiskes meget mere. Fisken er sjelden op til 1V2 kg. Julussas bielv (åHesen, med udløb fra Øster:gjøen, er gydeelv for ørreten i sjøen, og de større ørreter i Julussa antages at komme fra ØStersjøen. Sjøen har tillige abbor. Fisket er ubetydeligt. I de senere aar er i sjøen sluppet røyr— og sikyngel. I Skytteren gaar endel mindre ørret op fra J ulussa for at gyde. Krisma, med udløb fra Knapsj(1(Vn, havde for et par menneske- aldre siden godt ørret— og røyrfiske, men nu er fisket aftaget, saa det kan betragtes som værdiløst. For over 3O aar siden blev her sluppet abbor, som i kort tid formeredes i stor mængde. Siden sjøen besattes med abbor, er de ædlere fiskearter yderligere aftaget. Røyren ansees for næsten forsvunden. Søll(Yl“(’ ()sa kommer fra Osen. I elven forekommer kun ørret, men i tjernet nedenfor udløbet af Osen, er harr og til sine tider ogsaa gjedde og abbor, som gaar ned fra sjøen. Ørret fanges med garn og sta11g, men i tjernet bruges tillige not. “ 6 kg. og mere pr. dag kan vel nu og da fiskes af en og anden. I tjernet er godt fiske, 36—48 kg. pr. dag med garn eller not. En flødningsdam ved elvens udløb af sjøen er til skade for fiskeriet baade i elven og i 0sen. Dammen, finmask(:—de garn og stærkt stangfiske ansees som aarsag til fiskens aftagen. Søn(lre OSa optager Deia, som kun har bækkeørret. I (ÏZl’(l(l(’Il er smaa ørret, og her er noget stangfiske. I V(1sfr(— xEra blev en flødningsdam nedlagt, og fiskemæng- den tiltog. østre .—Er-a har ikke stor betydning som fiskeelv. I ()—sen forekommer i størst mængde røyr og harr. Forøvrigt er der ørret, gjedde, lake, abbor, murt, gorkim og sandsynligvis steinbit. Endel sikyngel er sluppet. Røyren fanges i gydetiden fra 1Ode Oktober og til slutningen af Oktober med not og garn. Ved sjøens søndre ende benyttes kun garn. Fangstens størrelse pr. dag overstiger for hvert garn- lag sjelden 12—18 kg., ofte mindre. I sjøens nordligste del bruges ogsaa not, og hvert notlag kan pr. dag opnaa en fangst fra 18—-48 kg. Røyren bliver ikke stor, høist 3,‘’‘8—-1Z2 kg. I l876 angives fanget i 0sen 720 kg. røyr. Harr og ørret fiskes leilighedsvis hele sommeren med garn, rev og oter. Harrens størrelse gaar op til 1ÍZ‘2 og ørretens til 3 kg. og mere. Saa store fiske er dog sjeldne. Gjedde og abbor fanges leilighedsvis med not og drag. Gjedden er meget stor. fisk paa 6 kg. er ikke sjelden. Den er fange“t paa 18 kg. Laken fanges paa rev og iskrog- Størrelse indtil 4I,Z2—5 kg. Mu1—ten fanges især ved udløbet af