Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/538

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1s1( oo F1sxER1ER. 527 Ørreten forekommer kun ganske sparsomt. Dens størrelse er sjelden l-1.5 kg. Siken fortsætter fra Rena op i Tysla. Dens mængde er meget variabel. Gydetiden er den samme som i Rena. Siken saavelsom ørreten fanges ved sløe. I fangsttiden benyttes af for- skjellige eiere 4 à 5 sløer. Fisket er meget variabelt, men kan gaa op til 24—3O kg. pr. dag. Lake findes, men gjedde og abbor neppe. I de-sidste 4I) aar er fisket aftaget, sandsynligvis fordi siken hindres i sin opgang af flere og fuldkomnere garn i Lomnes- sjøen. I Tysla falder: HugOembækken fra Hugtjernet, hvor der er ørret og abbor. ’I’ran.sjøbækken fra Transjøen har fald. I sjøen fiskes med garn, oter og Stang ikke ubetydelig ørret paa indtil O.5—O.75 kg. I Unsetaaen med udløb fra Finstadsjøen gaar harren og laken op til et fald. Ørret er der ovenfor som nedenfor fal- det. Harren gaar op i elven i gydetiden (mai), men forlader den antageligvis inden vinteren; 9 kg. pr. dag er sjeldent. I Finstadsjøen er ørret og røyr, der fiskes med garn, agn og flue. Fisket er aftaget meget. I vaarflommen i 1864 gik et skred, og vandet var hele sommeren og næste aar grumset og urent. Røyren aftog især og blev næsten borte. Den har dog igjen tiltaget. Fiskens størrelse er almindelig 0.5—0.75 kg. og enkelte indtil 3 kg. Garnfiske drives af grundeiere. I Finstadsjøen falder Bo-ya fra 1S))eke.sjøen, og her i sjøen drives noget garnfiSke af sætereiere. I Unsetaaen falder: Væra(um-, hvor der fiskes en del bækkeørret. Neka fra Nek.Sjøen har fald; der er noget stangfiske. Der kan fiskes i Unsetaaen indtil 12 kg. pr. dag. Stør- relse indtil 2 kg., men 0.5—0.75 kg. er almindelig I I)Î(jdaaen og Kverninga er endel bækkeørret. Aasta danner ta1rige, ofte dybe kulper eller høler, som er udmærkede tilholdssteder for fisken, især om vinteren under isgang. Saavel harren som ørreten gaar helt op. Aasta er endnu nogenlunde fiskerig. Her fiskes mest smaa- fisk, men ogsaa større, lige op til 3 kg.; dog er dette meget sjelden. I gydetiden gaar en del af ørreten fra Aasta op i de mindre bielve. Ørretfisket er af større betydning i Aasta end i hovedelven. i Aasta optager: .]ernaaen, som har lidt fiske. Bjømbæk er uden betydning. C