Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/531

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

52O HEDEMARKENS AMT. Elven kommer fra Sølens:jøen, hvor der drives godt garnfiske af ørret og røyr. Fisken kan naa en størrelse af 3 kg. Undertiden er der isgang i elven. . Auma er som fiskeelv uden nogen betydning; der er bækkeørret. Ix)iven, som kommer fra Kjivsjøen. har kun betydning som gydeplads for fisken oppe i sjøen. I september gaar ørreten og røyren ned for at gyde. Sjøen har kun dyndbund. Vandeti Kjivsjøen er af næsten brun farve og her er mange insekter, saa fisken bliver her i kort tid stor, indtil 6 kg., men den er ikke talrig Sjøen mangler gydeplads. Der fiskes med garn af grund- eiere. 24 kg. pr. dag ansees for godt fiske. Kjøl.s:jøbækken kommer fra Kjølsjøen og har ingen betydning for flsket, men sjøen har ikke lidet, tildels større ørret. .—Maa kommer fra Atnsjø, og her gaar fisken op til et fald ved elvens udløb fra sjøen. Lige under faldet er et tjern, hvor ørret og harr for en del overvintrer; ogsaa røyr gaar ned fra sjøen. I mai begynder har-ren at gaa op i Atna, og naar almindelig op til elvens øverste del sidst ijuni. Gydningen foregaar længere nede i elven og vistnok ogsaa i Glommen. Harren standser ikke altid paa de steder, hvor gydningen er foregaaet, men fortsætter opgangen og bliver i elven hele’sommeren. Naar frostnætter ind- træder, gaar harren igjen nedover-. Det antages, at ogsaa ørreten, ialfald de større fiske, forlader elven mod vinteren. Elven fører meget voldsom, og for smaafisk ødelæggende, isgang. Det hænder, at der efter en isgang findes paa en kort Strækning hundredevis af døde smaafiske (ørret). For et godt udbytte ansees 6—-12 kg. pr. dag. Der fiskes mere ørret end harr; der bruges kun stang. .4tns;jøen er rig paa ørret og røyr. S;jøen er dyb og har kun faa fiskegrunde. Der 1iskes med garu, drag-, rev og stang, dog ikke til nogen bestemt tid, men nu og da, mest af grundeiere og andre, særlig byfolk. Om vinteren fanges ørret paa iskroge. I Atnsjøen falder: 2Vordr1: .“1fna, som danner løker eller tjern, hvori røyr og ørret gaar ind. 16 km. fra udløbet er et fald, som fisken ikke gaar op. Ved stangfiske fiskes sjelden op til 16—24 kg. pr. dag. Ørreten, som fiskes, er dels smaa, men naar ogsaa op til 3 kg. og mere-, og røyren op til 3Z‘Í1 til l kg; Baade ørreten og røyren gaar i september op fra sjøen for at gyde. Især i flomtiden er der i de nævnte tjern meget godt garnfiske. Ogsaa ovenfor faldet er godt Stangfiske. — I Søndre Atna falder: