Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/532

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FlSK OG F1S1(ER1ER. 521 Hira, som kommer fra Hirsjø, i hvilken indsjø der er godt fiske. — Storbækkm er uden betydning for fisket. I Fin(l-sËjøbækken, som kommer fra Findsjøen, er der saavel i bækken som i sjøen endel mindre ørret. Gydetiden for ørreten er i samtlige vande til Atnas vasdrag september. I Setninga fra Setningsjøen er jevnt fiske saavel ovenfor som nedenfor faldet. Der fiskes leilighedsvis med agn og flue. Der er kun ørret, hvis størrelse gaar op til Ve til Vi kg. Der er tildels isgang. SPtningsjøen er et meget godt vand for ør-ret og røyr. Røyren fiskes kun med garn og opnaar almindeligvis Ve til 3Z4 kg.s størrelse. Ørreten fanges ogsaa med agn og flue og naar op til 3 kg.s størrelse. Fisket her er en vigtig binæring for grundeiere. Udbyttet er ujevnt, med garn fra en ubetydelighed til 24—30 kg. pr. dag. Fra sidste del af Oktober til midten af december gaar ørreten til gydning op i Vulum, hvor der er godt stang— og garnflske. Elven staar i forbindelse med 3 tjern, hvori der ogsaa er ørret og røyr. I Nordre Atna falder: Stormyrlingen, hvor der er stangfiske. Ti-esa og Rokka og IØem“aam, som kommer fra Kjemsjøen, har bækkeørret, men fisket er uden betydning. I Glommen mellem Stai og ]—Fasten er delvis stille løb. I størst mængde forekommer sik og harr, dernæst ørret. Gjedden og laken er ogsaa talrig; af abbor og mur“t er der høist ubetydeligt. Harren gyder i mai, siken sidst i Oktober og ørreten i septem- ber og oktober, forsaavidt den gyder i Glomme11. Gjedden gyder i april og mai, laken i januar. Alle nævnte fiskearter er gjenstand for fangst med not, garn og stang, af abbor og murt fanges kun høist ubetydeligt. Gjedden fanges almindeligst med «gjeddekrog» eller krog agnet med smaafisk. Laken fanges med rev og iskrog. 24 kg. er et godt notfiske pr. dag. Stangfisket er godt, naar 6 kg. naaes. Fisket er i regelen en binæring, men i de fleste tilfælde af liden betydning Fra et nu nedlagt udklækningsapparat paa Messelt blev i sin tid udsluppet ørretyngel i Glommen. YngelbeStand fra appa- ratet af hunnerørret er ogsaa et aar gaaet i Glommen. Biel-ve mellem Stai og Rasten er Imsa og Rogna. I Im“s-a gaar ørret op til Imsjøen; der fiskes leilighedsvis om sommeren med forskjelligt udbytte, sjelden op til 6 til 12 kg. Fisken naar op til Vi kg.s størrelse Gydningen falder sidst i Oktober og først i november