Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/530

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK OG F1SKERIER. 519 lake, sik, abbor, murt, samt gorkim, steinbit og negenøie, mest harr, ørret og edde, dernæst lake. Sik, abbor og murt er sparsom. Ørreten holder især til i og ved Ba-rkaldfos samt ved flere mindre fosser. Harren søger ogsaa helst did, men er mere spredt end ørreten. Ørreten gyder i oktober, harren og gjedden i mai og laken i januar. Gjenstand for fangst er harr, ørret, gjedde og lake, og tillige fiskes lidt sik. Med not fanges i den øverste del gjedde, harr og sik, men gjedden fanges almindelig ved lystring. Ørret og harr tages med flue og agn. Lidt bruges ogsaa iskroge til fangst af lake. Fisket foregaar leilighedsvis om sommeren; om vinteren tages lidt lake. Fangsten er ujevn. En enkelt gang ti kg. og mere pr. dag, almindelig mindre. Nogle hundrede personer fisker nu og da her for udbyttets skyld, kun faa for fornøielse. Ingen er længere tid beskjæftiget med fisket Fiskeriet angives ogsaa at blive mindre paa grund af den overhaandtagende gjedde. Bielve mellem Lille-Elvedalen og Stai er Folla, Auma, Kjiven, Kjølsjøbækken, Atna, Tresa, Rokka og Kjemaaen. I Folla gaa-r fisken op efter hele elven. For tiden er elven fiskerigest ovenfor det før drevne Foldals værk. Det fra værket kommende vand, der udludede vitriol af kobberholdig svovlkis, var ødelæggende for fiskeriet; vandet indeholdt foruden vitriol ogsaa svovlvandstof, og fisken dels døde, dels skyede elven nedenfor værket. Ogsaa ovenfor formindskedes flskebestanden. Efterat værket blev nedlagt, tiltog fiske-mængden betydelig Harr, ørret og lake forekommer overalt, men fisket er ikke synderlig vigtigt, dog i Folla maaske større end i hovedvasdraget, skjønt det ogsaa her er ringe Der fiskes kun leilighedsvis; ud- byttet kan en sjelden gang gaa op til G—“12 kg., mest harr. Ørreten gyder først i oktober, ham-en i mai i isløsningen. I regelen aabnes elven lidt efter lidt, men paa enkelte stræk- ninger og8aa ved isgang. I Hos“ta, bielv til Folla, er ørret, men fisket er ubetydeligt. I Hosts:jøen er røyr, og leilighedsvis fiske-S godt med garn. I Oktober gaar ørreten ud i elven for at gyde, men den gyder ogsaa i sjøen. Sjøen og elven aabnes i mai. Grimsa har ør-ret og harr, ikke lake. At fiske l2 kg. pr. dag ansees for meget, og naaes sjelden. Harren gyder i mai. I Egnunda er mest smaaørret, dog ogsaa større fiske. I Kakella er kun smaaørret. I Sølna fiskes med agn, nu og da med et udbytte af op til 12 kg., oftest meget mindre.