Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/529

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

518 HP:nEMA1u(ENS AMT. fanges ved det saakaldte isfiske. Endvidere er der nu jIere.flskere end før. I Glom-men, mellem Hm-os og Tønset, er der ørret, harr, gjedde, lake, abbor. enkeltvis ogsaa sik, samt gorkim og steinbit, vistnok en gobius, ikke pigfinnet, der bruges til agn. Der er mest ørret, men ogsaa denne forekommer spa“rsomt. Ørret fiskes leilighedsvis hele sommeren med stang, gjedden med drag A I Nora og Tolga, bielve paa denne Strækning mellem Reros og Tolgen, gaar ørreten helt op; men disse to elve er ikke fiske- rige, og fisket har ikke større betydning I Glommen mellem TO)l-9(’( og ]‘íZZ(9—E’lWl?(’(Z(ll6’)l er der gjedde, lake, erret, harr, Sik, abbor, murt, gorkim, steinbit og negeneie («sandol»). mest gjed(le og lake, dernæst ørret, harr og sik. Ørreten g?der i regelen i september, gjedden, ha-rren og abboren i 11]t:ll, murten i juni, siken i Oktober og november og laken i januar-. Gjedden, ørreten, harren og tildels siken fiskes med not, laken med rev (line) og iskroge. 0ter benyttes til fangst af harrWog ørret. Der fiskes kun leilighedsvis og hele sommeren, og fiskeriet er ikke af synderlig betydning Med not, som benyttes af grund- eiere, kan der fanges l2—24 kg., men meget sjelden. Fiskeriet siges at aftage, fordi gjedden tiltager i antal. Bielve her “mellem Tenset og Lille-Elvedalen er Stortela, Lille- tela, Tonna, Auma, Sivilla fra sjøen Savalen. I —Sfo“r— og Lilletel(1 er bækkeørret. I ’I’mm(1 gaar ørret og harr op fra Glommen til et fald, og ovenfor faldet er kun orret. Hele elven er nogenlunde fiskerig; fisken naar sjelden op til 2lZî1 kg. Fangsten kan yderst sjelden gaa op til ti-12 kg. pr. dag, i almindelighed meget mindre. I .4uma gaar flsken op til et fald. Der er ørret, mest bække- erret, ogsaa ovenfor faldet Fisket er af mindre betydning I Sivilla gaar fisken antagelig helt op til Savalen. Der fiskes kun ørret, og dette fiske er her af større betydning end ihoved- elven. Med Stang kan fanges 6—-l2 kg. pr. dag, men kuni heldigste tilfælde I Saalen er myr og ørret. I gydetiden, men ogsaa leilig- hedsvis, fiskes med garn indtil 18—2—1 kg. pr. dag, oftest langt mindre. Der fiskes ogsaa med drag, samt flue og agn. Røyren siges ikke at afta“ge, hvorimod ørretfisket bliver mindre, der siges, fordi ørret-en i gydetiden (september) hindres i at komme ned i elven, da denne afstænges med finmaskede gar11. Røyren gyder ogsaa i September. Grundeierne driver meget garnfiske. I Glommen fra I‘ill(Z—Elv(1dale)1 til Stai er harr, ørret, gjedde,