Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENHE1). 35 Meter o. h. .4arekjølen i Nordre Odalen paa grændsen af Romedal .......... 623 Romsæte1—berget i Stan ge ....... 62O Gransjoberget i Romedal . . . . 516 Graaberget, ros nr. 93 i Hof ..... 602 Raj)eld i Brandval ........ 585 Stor ll[oldusen, ros nr. 87 paa rigsgrændsen i Grne ........... 578 Kokjølknoppen i Søndre Odalen .... 518 Ixiberget i Nes ....... . 466 Hærs;jøberget i Vinger ........ 454 Rauhella i Eidsl(ogen paa grændsen mod Vinger “ ........... 428 Nøiagtige maalinger, der viser, hvorledes landet i Hedemar- kens amt er fordelt efter høiden over havet i hvert herred og fogderi, foreligger ikke. Tilnærmende maalinger af fogderierne er foretagne af dr. O. J. Bro(—h paa et kart i mindre maalestok. Efter disse maalinger skulde 5O pct. af amtets oVerflade ligge mellem 3l4 og 627 m. eller mellem 1 00O og 2000 fod, 22 pct. skulde ligge mellem 500—l OO0 fod og ligemeget eller 22 pct. skulde ligge mellem 2000 og 3000 fod og endelig skulde 3 pct. ligge lavere end 50O fod og ligeledes 3 pct. høiere end 300. Hedemarken fogderi har mest land under 157 m. eller under 50O fod, derefter Vinger og Odalen fogderi og saa Solør. I Østerdalen ligger intet land under 500 fod. Efter Bro(rh-S statistiske aarbog ligger fogderierne i Hede- markens amt i følgende høi(ler over havet-