Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

36 HEDEMARKENS AMT. Beregnet i pct. af fogderiernes a1—eal bliver dett-e: -’“““—“*i ““ W d; Î l Jd d;— “ — Ä =d“Î?Ï—““†—?“ å §g så §g så §§ §å ,—:,„ 7I ve —H m G æ =.„ S B . 1 —C l x— I —— 1 gå = I ɔ= Ja;; C—O ɔ ri — —p; ?;; ve „: t n ɔ ve X G v. C C—O = P— 1 5 P—I I l gå lel so len §— s eg “ al 8§ så s§ si så l sa lls8 l§“ W2W år s= s: s: P —; e —C —;; —S 1 —; —:: —;; —C —g C —g G lå =: Er-Ê l så S“?— se — Se Se W aa e e-: — eỳ— en e W l . l l ’ „ M 0g?0 l O — ỳ“ O 0äo Ove 0“ O l 0ỳ0 l 0,‘l0 Vinger og Odalen . . W 14 83 . 3 F P W — Solør ...... g 3 L 81 1 16 j . Hedemarken .... . P 16 24; 52 å 8 g å Søndre 0sterdulen . * 11 . 59 l 2(’1 4 l Nordre Østerdalen .;l; 2 l 62 l 31 l 5 ] l g l l ja t — — me„ arg W sa — Hcc1c11W1(c11x; amt . . W:3 22 so: 22 S P „ Va11(lSkjeIIetS beIigge11hed giver ofte en god veiledning ved undersøgelsen af landets overfladeform. Vandskjellet har i det sydlige Norge fra Lindesnes og nord- over en meget bestemt retning nogenlunde fra syd til nord helt fra den 58de til den 62de breddegrad; men paa denne bredde- grad, vest for Breidalsvatn i den egn, hvor Nordfjord, Søndmør og Skiaaker støder sammen, bliver denne retning pludselig en anden; vandskjellet gaar nemlig nordlig for Brei(laZsvatn til Lesja SkO(1PIlT.’(lf7l, derfra til Gaufsjø i —]ora(lal og over S):øhætta, videre mellem FoldalPn og Drivdalen over KI’iÄ’ll(’ mellem Or-klas og Tomm.e kilder, sydlig for Forelsjø og nordlig for .4m-s:mden sjø, og nordlig for I1’í(l‘Gf(’Il til den svenske grændse. Vandskjellet forandrer følgelig retning ved den 62de bredde- grad; medens retningen er fra syd mod nord i den sydlige del af landet, bliver den fra vestsydvest til østnordøst paa grændseu mellem Hamar og Trondhjems stifter. Grændsen mellem Glom- mens vasdrag i syd og de nordenfjeldske vasdrag ])riva, ()rkla, Gula og ÂVi(Z(’ll’(’)2 gaar i det hele mod nordøst, men den følger ingenlunde amtsgrændsen, thi den nordlige del af Kvikne hører til Orklas nedslagsdistrikt, medens omvendt Glommen har en ikke ringe del af sit nedslagsdistrikt i Søndre Trondhjems amt i Røros l1erred samt i Aalen og Selbu. Ei heller følger vandsl(jellet her i amtet rigsgrændsen. Langs hele grændsen fra øst for Fæmunden og saa langt syd som til den 61(le breddegrad ved røs nr. l08 eller Bagklinten paa grændsen mellem Elverum og Vaaler har Tryssilelven og Ljøra aflOb til Sverige; derefter følger en Strækning fra røs nr. 108 til noget syd for Elg11kli“ten, ros nr. 94, hvor Glommen faar tilløb