Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

34 I—IEDEMARKENS AM’I’. En nogen anden karakter bærer det høitliggende land norden- for F oldalen i de vestlige dele af Tønset, Tolgen og Kvikne. Ogsaa her er dalbundene komne saa høit over havet, at kornet fryser som regel; bergarten er lagdeltë skifere af forskjellig art, der giver godt beitesland; skjønt der ogsaa er store skogdækkede stræk- ninger i de lavere dele, er der i høiderne, særlig i Kvikne, lidet skog, men undergrunden giver god græsvækst, og der er vidtstra-kt sæterland. Enkelte fremmede bergarter hæver sig til større høider, som gabbro i Tronf)el(let og granit i Høggíja (Høggien). De høieste maalte fjelde. Opsøger man i hvert herred det høieste maalte fjeld og ordner disse fjelde efter de faldende høider, saa vil det i det hele vise sig, at de høieste punkter ligger i a1ntets nordvestlige og vestlige dele, hvor herrederne Lille-Elvedalen, Tønset, Kvikne, Øvre Rendalen, Tolgen og Sollien har fjelde, som naar op over halvandet tusen meter. Herrederne Stor-Elvedalen, Tryssil, Ytre Rendalen og Rings- aker har fjelde, som naar op over 1000 m., men ikke 15O0 m. Dette er amtetS midtre herreder. De andre herreder har ikke høider, som naar 1000 m., og amtets sydligste herred, Eidskogen, naar en største høide af kun 428 m. TalIene viser-, at de største høider aftager mod sydøst eller sydsydøst, ligesom landet i det hele falder af i denne retning, saaledes som senere omtalt. Det høieste maalte þeld i hvert herr1ɔ(l: Meter O. h. Rond(Zsloft1—( i LilIe-Elvedalen . . . 2 165 Solen i Øvre Rendalen . . . l797 T)l’()TI;Z“]“Pl(Z i Tønset ..... . 1 710 HøggiPn eller Høggêv)’a i Kvil(ne . . 1636 Saal(1akirma i Tolgen . . . . 1589 Ramshog(la i Sollien . . . . 1508 F(1mphøgda i Stor-Elvedalen . . . 1331 Ta-e)îUel(let i Tryssil ........ l l98 Z1ÊOMt’lOl(YjjPZ(Z (Elthø) i Ytre Rendalen . . 1193 Talen i Ringsaker ........ 1094 Blikz(fjeld i Aamot paa grændsen af Tryssil l 0O0 .R(I2(Z.]—(’Z(Z i Vang og Furnes ..... 966 Gif“c“oJa i Løiten ......... 855 YVZl’—Yj(1Zj(’Zd i Elverum paa grændsen af Tryssil . “ ......... 805 Ix)ølbe)“ge-l i Va-aler ........ 711 1Stor(ligerheien paa grændsen af Aasnes og Vaaler ........... 636