Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/445

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

434 HEnm1AHKENS A1uT. Af tømmerklassen . . 2.1O kubikfod P tømmeremnerne . . 4.42 —-— Tilsammen pr. maal 6.Ö2 kubikfod eller 32.2 pct. og 67.8 pct. I A. Hell(m(ls «De norske Flødningsvasdrag» anføres følgende hugstkvanta til flødning og til husbrug: Mellem Renoset og Bingfos 6.1 kubikfod pr. maal, nedenfor Bingfos 7.6 kubikfod i J87l-189O. I Hypothekbankens takSter tages her gjennemsnittet ö.8Ö kubikfod pr. maal (da der er mere skog ovenfor Bingfos, bliver imidlertid det rette gjen11emsnit 6.49 kubikfod pr. maal). Forholdet mellem tilvækSt og hugst skulde efter dette være: Gjennemsnitlig aarlig hugst i kubikfod pr. maal .... 6.85 Gjennemsnitlig aarlig tilvækst i kubikfod pr. maal . . . 6.Ö2 altsaa undorskud i kubikfod pr. maal O.3G3 Med det rette gjennemsnit 6.49 vil hugst og tilvækst omtrent svare. Ved taksterne for flere skoge er gjort fradrag for top og andet til salgslast ubrugeligt affald. Naar affaldet anvendes til brændeved og gjærdefang, skulde forholdet mellem tilvækst og hugst tilsyneladende være tilfredsstillende Der er imidlertid en anden side af sagen, som bør belyses: Tilvæksten af tømmertræerne udgjør —kun 2.10 kubikfod“pr. maal, af tømmeremnerne 4.42 kubikfod. Der hugges mest træer af tømmerklassen. Ganske vist af- virkes i endel skoge ogsaa tømmeremner, men meget tømmer af smaa dimensioner er top, Som er tilvirket til smaalast. Under denne belysning fremkommer følgende resultat: GjennemSnitlig aarlig hugst (som ovenfor) kubikfod pr. maal 6.85 hvorfra tilvæksten af tøm1nertræer . . . — — » 2.10 Rest, som ikke dækkes af tilvæksten af tømmertræer kubikfod pr. maal 4.75 Denne rest svarer til 69 pct. af den samlede aarlige hugst i den del af Glommens nedsIagsdistrikt, som her omhandles. Følgen skulde da blive, at underskuddet dækkes ved atVtage af beholdningen af tømmertræer, saaledes at dimensionsgrændsen stadig synker. Ved denne undersøgelse maa der imidlertid erindres følgende: