Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/42

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENHED. 3I Endelig følger i Østerdalens nordlige del, fra F oldalen, gjen- nem dele af Tønset og Tolgen og i hele Kvikne, et skiferland med mindre skog, men med gode beiter og et forholdsvis jevnt høifjel(l, hvor der er temmelig let at fare. . I grove træk kunde maaske landskaberne karakteriseres saa- ledes som her antydet, hvorved er at bemærke, at sceneriet veksler paa mangfoldig X—is, idet det hakkede ager— og england paa Hede- marken ofte afbrydes af skog og skogholter, og det solørske aas- land er gjennemSkaaret af Glo1nmendalen med store dyrkede sti-ækninger, og det nordlige skiferland igjen, som mest er græs- land, har atter ofte skog. Sjøer og myrer forekommer hyppig saavel i dal og i skogland som paa høifjeldet, saaledes som før berørt. Paa de la-vtliggende frugtbare strækninger— i amtet passer godt Krisfian Elster-s skildring, hvor han skriver-om modsætningen mellem det vestlige og østlige Norge: «(Her ligger brede, hvi1ende dalfører, som munder mageligt ud i store flader; her seiler blanke, stille elve ind gjennem enge med tykt, frodigt græs og langs høie, fulde agre, der bugr1er og synger i vinden. Eller bygden skraaner jevnt ned mod et vand med lave strande og lyse odder, der ser ud som svømmende agre og skove. Gaardene med sine store røde, gule eller graa huse med hvide vindueskarme staar enten fremme paa bakkerne, sees nedenfra mod himmelsynet og ser selv ud over dalen og hilser med sine Solblinkende vinduesruder over til hverandre, eller de ligger langs veiene i dalførets dybde eller nede ved søerne og med alle de fede enge, de gule agre og længere oppe de mørke aaser bag sig. De ligger og soler sig i en vis bred, tryg velstand, i en rolig, dagligdags lykke, rummelige og pyntelige, med have foran vinduerne og enkelte store træer paa tunet; de synes, seet paa frastand, altid at befinde sig i middagshvilen og at have god tid og ledighed til at se-—ud over vandet og veien.» I Solør er der paa begge sider af Glommen store flade stræk- ninger, og her ligger de fleste gaarde, og derhos ligger en del gaarde i nogle sidedale. Paa begge sider af den mægtige elv er der fladt land af forskjellig bredde, snart vide, brede bygder, snart er der smalere, eftersom de skogdækkede aaser ligger længer fra eller kommer nærmere til bygden. Paa begge sider af dette over større strækninger bebyggede flade land i den vide dal ligger i Solør baade til vest og til øst skogklædte aaser og marker, og landskabet forandrer hurtig karakter, naar man forlader flad- landet og kommer ind i aaslandet. Her er overalt skogland og hyppig støder man paa store og smaa sjøer og nu og da paa myrer, som ogsaa ofte er skogbevokset. Omkring disse sjøer paa de med furu og gran bevoksede bre(l(ler ligger nu og da en enslig