Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/419

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

408 HEDEMARKENS AMT. Fra flødningsdistriktets nordlige del, hvoraf den største del ligger i Hedemarkens amt, flødes hovedmassen af tømmer i Glom- mensvasdraget, og da især fra dette distrikts østlige del, de østerda1ske og solørske skogtrakter; den vestlige del omfatter Kristians amt Samt de til MjoSen stødende hedemarkenske skog- bygder tilligemed dele af Akershus amt. En del af Akershus amt og den større del af Smaalenenes amt er tømmerdistriktets syd- lige del, fra og med Øieren med Lerelvens og Nitelvens tilløb ned til hovedvas(lragets udløb ved Fredrikstad. I)ette tommer— og fløduingsdistrikt har stor udstrækning gjennem ca. 31ff2 breddegrad (59Ó l2‘ og 62Ó 4O‘ n. b.l, med en bredde af fra ca. 20 km. op til det 6 a 7—dobbelte. Klima og høide over havet er vekslende og forskjellig, og der er forholdsvis faa undersøgelser om vækst og afkastning. Allerede gjennem aarrækker har der foregaaet direktions- eller kjøbmandsflødning i selve Glommens hovedvasdrag med enkelte bivasdrag. Den foregaar for Glommens fæl1esflødningsforenings regning og begynder i hovedvasdraget ved Steibroen i Lille-Elvedalen og indbefatter hovedvasdraget indtil Furuholmens lændser i Varteig i Smaalenene — en Strækning af ca. 44O km. — og de større BivaSdrag: Renavasdraget fra og med Lomnessjøen (i Ytre Rendalen), Søndre 0sa (og Osen), Flisavasdraget fra Halsjøen (i Elverum), nær rigsgrændsen, Kynnavasdraget fra den saakaldte Kynnadam ligeoverfor Kynfaldene (i Aasnes) samt Vormen. I de andre bivasdrag sorger tommerleverandørerne selv for flødningen, der her er ordnet i overensstemmelse med flødnings- loven af 2lide august ]854. Kjøbmandsafdelingen er delt i to dele, nemlig: Nordflødningen (til Fetsund lændser i Fet) tilligemed Vormen samt den saakaldte Øierflødning med til Mørkfos) og Strømsflød- ning (op til Lillestrø1nmen). Flødningen nedenfor Morkfos gjennem lændserne ved Buskels- rud (beliggende paa Glommens østside i Eidsberg) og Nes (paa Glommens vestside i Skibtvet) ned til Furuholmens læn(lser til- ligemed flødningen herfra ned til brugene ved SarpfOs, Glengs- hølen, Sande og Solli —— de to sidste ved Glommens vestre hovedlob. Flodningen fra Furuholmen ned til Vistens lændse i Borge og ned til Fredrikstad sorterer siden 187O under tømmerdirek- tionen i nævnte by. «Nordflødingen» er delt i seks diStrikter, nemlig: